Operationerna väster om Mazar-e-Sharif fortsätter

Ännu en by i det talibaninfluerade området väster om Mazar-e-Sharif har nu afghansk polis närvarande dygnet runt. Detta efter att enheter ur Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif understött polisens inträde i en by nordväst om byn Ali Zayi. Nu går invånarna en tryggare framtid till mötes när de afghanska myndigheterna kan skydda sina medborgare från destruktiva gruppers påverkan.

De afghanska polischeferna som ledde operationen var själva på plats. Samverkan skedde med PRT:ets operationsledare på platsen för att stödet till polisen skulle bli optimalt. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
I skrikande motljus började den amerikanska ingenjörplutonen att undersöka vägen till den aktuella byn efter vägbomber och minor.
I skrikande motljus började den amerikanska ingenjörplutonen att undersöka vägen till den aktuella byn efter vägbomber och minor. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
I närområdet fanns också sjukvårdsresurser grupperade ifall något skulle gå fel.
I närområdet fanns också sjukvårdsresurser grupperade ifall något skulle gå fel. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
Livet fortsatte i bakgrunden till operationen. Ingen var nervös över Isafs närvaro. De äldre fortsatte med sitt arbete och barnen närmade sig militärerna och fick veta vad som stod på av förbandet på plats.
Livet fortsatte i bakgrunden till operationen. Ingen var nervös över Isafs närvaro. De äldre fortsatte med sitt arbete och barnen närmade sig militärerna och fick veta vad som stod på av förbandet på plats. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
I skrikande motljus började den amerikanska ingenjörplutonen att undersöka vägen till den aktuella byn efter vägbomber och minor. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
I närområdet fanns också sjukvårdsresurser grupperade ifall något skulle gå fel. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19
Livet fortsatte i bakgrunden till operationen. Ingen var nervös över Isafs närvaro. De äldre fortsatte med sitt arbete och barnen närmade sig militärerna och fick veta vad som stod på av förbandet på plats. Foto: Wilhelm Guldbrand/FS 19

Det handlar om lag och ordning. Något som för oss i västvärlden är något självklart. Det är det däremot inte i detta av krig och inbördes stridigheter härjade land. Hos oss i väst är det uppenbart för de allra flesta att samhället måste byggas underifrån, där medborgarna stöder sin regering med summan av sina bidrag, från att delta i den demokratiska processen till att hjälpa till i brottsförebyggande arbete. Så har det inte varit i Afghanistan och idag arbetar myndigheterna hårt för att uppnå ett fungerande samhälle där myndigheterna har befolkningens respekt. I denna process stöder Isaf de afghanska myndigheterna, främst med säkerhet, i att forma framtiden.

I tidig morgon

Mörkret låg tätt när dagen började. Under färden i det tidiga gryningsljuset genom Mazar-e-Sharif kändes vårt uppdrag ännu starkare. Vi fick se människorna på samhällets botten sova på trottoaren utanför den Blå Moskén. Några med endast den hårda trottoaren som madrass och inte ägodelar nog att kunna täcka sina ansikten där de sov. Lite längre ut satt två kvinnor och vilade i dammet längs vägen. Helt täckta och invirade i var sin burka. Den ena ljus och den andra blå. En yngre och en äldre kvinna skulle vi förstå. Ändå kändes det som att: ”Tänk om våra ansträngningar här kommer att förbättra dessa människors liv. Något lite i alla fall, till det bättre”. Det skulle vara att verkligen göra skillnad. En skillnad långt från fagert prat och en skillnad som är väldigt konkret och kanske bäst skildras genom soldaterna i skyttekompaniet som sedan läge var ute i operationsområdet för att förbereda dagens verksamhet.

Förbanden på plats

Denna morgons operation leddes av afghansk polis i samarbete med ISAF. Långt före klockan sex på morgonen var den avdelade personalen på plats. I själva verket hade den varit ännu längre tid i det aktuella operationsområdet. Där fanns också de sjukvårdsresurser och annat stöd som kan komma att behövas vid tillfällen som detta.

På plats för att följa verksamheten var också chefen för PRT MeS, överste Gustaf Fahl. Väl insatt i uppdraget blev han uppdaterad av ledningen på platsen och Gustaf konstaterar.
– Det är mycket bra att samarbetet med de internationella förbanden fungerar så bra som det gör. De amerikanska ingenjörerna ökar verkligen inte bara vår säkerhet utan också den hastighet med vilken vi kan genomföra uppdrag av den här typen.

Morgonen växte sig starkare och den amerikanska ingenjörsenheten anslöt som skulle understödja med att klarera infartsvägen till byn fri från vägbomber. Allt var nästan som vanligt i denna vackra trakt med sitt plana landskap och bergen i söder som tornar upp sig mot himlen. En gammal man passerade med sin lilla hjord av får och getter. Bakom de övriga kom ett litet får haltande. Strax hämtades det av den gamle mannen invid fordonen. Trots den militära verksamheten så måste ändå livet fortsätta. Det gjorde också operationen.

Lugnt och stabilt genomförande

Stridsfordonen mullrade igång och körde upp på den asfalterade vägen mellan Mazar-e-Sharif och Sheberghan. Över vägen och ut på fälten i riktning mot den aktuella byn, Zig Zig. Stridsfordonen längst fram och långt ut på kanterna. Radiokommunikationen berättade om hög medvetenhet och ett hundra procent fokus på omgivningen. De amerikanska ingenjörerna avancerade ganska raskt längs vägen. Längst bak körde Tactical PsyOps Teamet för att kunna informera om det som hände när den kom fram till byn. Ändå var det barnen som mötte dem först, redan ute på fälten där de säkert sedan ett par timmar jobbade med sina föräldrar för att bärga skörden från den välnärda jorden. Bland alla som rörde sig i området kunde ingen rädsla märkas för de svenska militärerna. En bra början på denna operation.

Det gick fort att röra sig in i byn och redan efter ett par timmar var området i polisens händer. Nu vidtog nästa fas i denna operation. Denna fas innebar byggandet av fasta anläggningar för att se till att polisen kan vara närvarande och i allmänhetens tjänst dygnet runt. Ett steg på väg bort från det otrygga samhället var taget också på denna plats.