Officersexamen

Fredag den 2 juli tar drygt 100 kadetter examen från officersprogrammet 2007-2010. Examensceremonin som genomförs klockan 15.00 är öppen för alla att komma och titta på. Från klockan 14.45 kommer Arméns musikkår att spela.

Kadetterna uppställda för examen. Foto: Susanne Goodman, Försvarsmakten
Kapten Johan Fock med Karlbergs fana.
Kapten Johan Fock med Karlbergs fana. Foto: Susanne Goodman, Försvarsmakten
Kapten Johan Fock med Karlbergs fana. Foto: Susanne Goodman, Försvarsmakten

Kadetterna som tar examen är de första som fullt ut har genomfört den treåriga officersutbildningen enligt den nya utbildnings-ordningen. Det innebär att kadetterna har studerat på Karlberg under Försvarshög-skolans och Försvarsmaktens ledning, i fyra terminer. Utbildningen har under denna tid varit huvudsakligen teoretisk, men det har även genomförts övningar i olika delar av Sverige. Under två terminer har kadetterna genomfört mer befattningsinriktad utbildning ute på Försvarsmaktens funktionsskolor.

I stort sett alla kadetter påbörjar därefter på måndag den 5 juli sina anställningar på Försvarsmaktens förband som fänrikar, där de kommer att utbilda, öva och göra insatser med anställda soldater och sjömän. De blir den första kullen nyanställda officerare som sannolikt aldrig kommer att arbeta med värnpliktiga.

Bilderna i artikeln är från den senaste officersexamen på Karlberg efter yrkesofficersprogrammet, som utbildningen benämndes då.