NBG i startgroparna

Skyttekompaniet i Nordic Battlegroup ligger i startgroparna. Efter övningsserien är det nu ledighet som väntar innan nästa termin startar.

Kompanichefen, Kn Jesper Sparre, närskyddad av soldater ur kompaniet under träning i strid i bebyggelse. Foto: Mats Carlsson/I19/Försvarsmakten
1.Sergeant Björn Håkansson ingår i plutonsledningen på Alfa Tango.
1.Sergeant Björn Håkansson ingår i plutonsledningen på Alfa Tango. Foto: Mikael Lindström/P4/Försvarsmakten
Gustav Nikolai är utbildad att kunna eldobservera och leda insats med granatkastare, artilleri och flyg.
Gustav Nikolai är utbildad att kunna eldobservera och leda insats med granatkastare, artilleri och flyg. Foto: Mikael Lindström/P4/Försvarsmakten
1.Sergeant Björn Håkansson ingår i plutonsledningen på Alfa Tango. Foto: Mikael Lindström/P4/Försvarsmakten
Gustav Nikolai är utbildad att kunna eldobservera och leda insats med granatkastare, artilleri och flyg. Foto: Mikael Lindström/P4/Försvarsmakten

Efter vårens omfattande övningsserie, där kompaniet har övat tillsammans med de övriga kompanier som ska ingå i insatsbataljonen i NBG 11, är nu terminen slut och de värnpliktiga soldaterna har muckat. Delar av kompaniet återtar sina civila liv men för befäl och ett stort antal av soldaterna väntar en välbehövlig ledighet innan de kommer tillbaka till kompaniet för en intensiv träningsperiod.

Nya system kräver förberedelser
När de värnpliktiga soldaterna har förberett sig på att sluta har det samtidigt kommit nya kollegor till kompaniet, som bland annat kommer att få fordonsutbildning så att kompaniet kan köra på för fullt när alla andra kommer i slutet av juli.

– Det här är första gången P 4 sätter upp ett skyttekompani av den här typen avsett för internationella insatser. Det har varit ovärderligt att under ett år få öva förbandet med rätt utrustning och i rätt organisation. Chefer på alla nivåer har fått värdefulla erfarenheter inför hösten då utbildningstempot kommer att vara högt, berättar kompanichefen Jesper Sparre.

Rätt sammansättning av personal
Det har lagts stor vikt vid att hitta rätt personer för anställning på kompaniet. Utöver den inledande gallringen av ansökningar med efterföljande telefonkontakter har två testhelger genomförts på förbandet med fysprov, läkarundersökningar och anställningsintervjuer.

– Jag ville ha en genomtänkt sammansättning på kompaniet av personer med olika erfarenhet, ålder och bakgrund. Soldaterna måste vara beredda på en tuff insats med kort om förberedelsetid men också att hålla fanan högt under beredskap och träning på hemmaplan, fortsätter Jesper.

Björn Håkansson arbetar på första skytteplutonen. Han examinerades från specialistofficersutbildningen förra året och ser fram emot beredskap och eventuell insats med kompaniet.
– Det är en stor fördel att under elva månader ha kunnat bygga upp ett ömsesidigt förtroende med de värnpliktiga soldater som väljer att gå vidare och anställas i termin tre, samtidigt som det är bra att få in soldater med livserfarenhet och erfarenheter från tidigare insatser. Jag lär mig mycket av mina äldre kollegor i befälslaget, det blir samma sak för soldaterna på grupperna, säger Björn.    

Gustav Nikolai ryckte in på kompaniet sommaren 2009 i den sista kullen värnpliktiga på regementet. På sikt vill han läsa till läkare men skjuter på studieplanerna för att fortsätta som anställd soldat på kompaniet.
– Nu får man chansen att utveckla sig och vässa sig ytterligare i sin befattning, det blir en annan inställning, alla är professionella och delar samma målsättning. Jag ser fram emot och hoppas på att få genomföra en insats utomlands antingen under eller efter beredskapsperioden, säger Nikolai.
Skribent Mikael Lindström