Nattpatrull med Kosovo Police och Eulex

Skyttekompaniet patrullerar med jämna mellanrum tillsammans med Kosovo Police (KP) i området kring skiljelinjen mellan Kosovo och Serbien. I de gemensamma patrullerna stödjer soldaterna KP att söka efter smugglare och andra olagliga verksamheter.

Samverkansofficeren går igenom kvällens patrull med gruppchefen innan gruppen lämnar campen. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Efter genomgång med Kosovo Police går gruppchefen igenom patrullen med gruppen.
Efter genomgång med Kosovo Police går gruppchefen igenom patrullen med gruppen. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Efter genomgång med Kosovo Police går gruppchefen igenom patrullen med gruppen. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Det är en ABL (administrative boundary line) som delar Kosovo från Serbien. Begreppet används eftersom Serbien och flera andra länder inte erkänt Kosovo som stat och därför inte vill kalla skiljelinjen en gräns. Kosovo Police har i uppgift att bevaka ABL:en och området därikring men på grund av FN:s resolution 1244, som är den resolution som styr KFOR:s närvaro i Kosovo, får inte KP befinna sig i området utan KFOR:s stöd. Det gör att nattpatrullerna får dubbelt syfte, dels att området bevakas och att skyttekompaniet kan agera mentorer till polisen.

Den här gången finns även Eulex med. Eulex är EU:s polis-, tull- och rättsinsatsmission som efter Kosovos självständighetsförklaring den 17 februari 2008 gradvis stöttar regionen Kosovos egna instanser. I området som ska patrulleras den här natten är det två norska poliser som representerar EULEX.

På skyttekompaniet är det en av samverkansofficarna som ansvarar för kontakten med Kosovo Police. Kompaniet patrullerar med KP ungefär sex-åtta gånger i månaden.

Nattens patrull börjar med att gruppchefen har en genomgång tillsammans med KP om hur upplägget kommer att bli. Första delen av kvällen består av fordonspatrull. Efter en paus vid midnatt så är det fotpatrull som gäller för resterande delen av natten och morgonen. Gruppen kommer hem till campen igen vid 6-tiden på morgonen.

Stödet skyttekompaniet ger KP i patrullerna består delvis av att vara där och utföra jobbet tillsammans men också att komma med enkla tips om hur gps:en och bildförstärkaren fungerar. De vanligaste tillslagen i området är ved- och boskapssmuggling, men andra typer som människosmuggling förekommer också. Skyttekompaniet uppskattar att samarbeta med polischefen i området eftersom han är väldigt ambitiös och vill att det ska bli bra.