Logistik- en förutsättning för insats

Logistik kallas den förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och sjukvårdstjänst som är en förutsättning för att Nordic Battlegroup ska kunna lösa sin uppgift. Stridsgruppens logistikbataljon utbildas hos Trängregementet i Skövde och utgörs av mer än 300 specialutbildade soldater, var och en med en unik kompetens och kunskap.

Varje logistiksoldat jobbar som specialist inom sitt område men är samtidigt en beväpnad soldat redo för strid. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Den kvalificerade kirurgtroppen med sin moderna utrustning får ofta besök både från svenska civila myndigheter och utländska försvarsmakter.
Den kvalificerade kirurgtroppen med sin moderna utrustning får ofta besök både från svenska civila myndigheter och utländska försvarsmakter. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
God och nyttig mat är en förutsättning för att soldaterna ska orka genomföra en insats.
God och nyttig mat är en förutsättning för att soldaterna ska orka genomföra en insats. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Teknisk kompetens, praktisk kreativitet och samarbetsförmåga är en logistiksoldats viktigaste egenskaper.
Teknisk kompetens, praktisk kreativitet och samarbetsförmåga är en logistiksoldats viktigaste egenskaper. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Den kvalificerade kirurgtroppen med sin moderna utrustning får ofta besök både från svenska civila myndigheter och utländska försvarsmakter. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
God och nyttig mat är en förutsättning för att soldaterna ska orka genomföra en insats. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Teknisk kompetens, praktisk kreativitet och samarbetsförmåga är en logistiksoldats viktigaste egenskaper. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Under en insats måste all materiel fungera. I insatsområdet kan exempelvis extrem värme eller luftfuktighet skada utrustningen. Dålig infrastruktur med trasiga vägar sliter naturligtvis hårt på fordonen. Allt som behöver servas eller gått sönder hanteras av personalen i reparationstroppen. Troppen har verkstäder för många olika behov. Här finns exempelvis en kvalificerad bilverkstad som lagar och byter både motorer och växellådor i fält på kort tid.
Det finns även en fullt utrustad gummiverkstad som klarar däcksbyte på alla fordon samt verkstäder för sambandsmateriel och annan teknisk utrustning. Soldaterna i teknisk tjänst måste ha både mekanisk kompetens och stor kreativitet för att lösa alla möjliga och omöjliga uppgifter. Det mesta som kan repareras i det civila, och lite till, kan reptroppen laga.

Att sjukvårdskedjan fungerar fullt ut är självklart en viktig förtroendefråga, både för våra soldater och deras anhöriga. Logistikbataljonen har två moderna fältsjukhus och en kirurgtropp. Här finns akutmottagning, kvalificerad operationskapacitet och intensivvårdsavdelningar. Utrustningen är helt ny och har högre teknisk standard än på många civila sjukhus. Ambulansplutonens uppgift är att stabilisera och transportera patienten till fältsjukhuset. Plutonen använder bepansrade terrängambulanser bemannade med specialutbildade sjukvårdare som omedelbart kan ge kvalificerad livräddande behandling. Många av sjukvårdssoldaterna ser jobbet som en bra merit för en framtida karriär inom den civila akutsjukvården.

Utan dricksvatten skulle en insats bli mycket kort. Därför finns vattenreningstroppen som producerar rent dricksvatten från vilken vattenkälla som helst. Till och med från ett avlopp om det skulle behövas. Med effektiva pumpar och avancerade filtersystem förser troppen hela stridsgruppen med rent dricksvatten.

Färsk mat, frusen mat, torrskaffning, grönsaker och drycker anskaffas, tillreds, hanteras och lagras av trossplutonen. Koket kan tillreda och utspisa tre mål mat om dagen för upp till 700 hungriga soldater. Men det krävs inte bara god och nyttig mat för att personalen ska kunna behålla stridsvärdet genom en lång insats. Allt en soldat kan behöva, från ammunition till toalettpapper, lagerhålls och distribueras från något av försörjningsplutonens 4000 kubikmeter stora fältlager. Med hjälp av avancerad logistik och moderna containerlastbilar transporteras förnödenheterna sedan ut i insatsområdet.

För att alla viktiga leveranser ska nå soldaterna i insatsområdet inom rimlig tid gäller det att trafiken flyter så effektivt som möjligt. MOVCON (Movement Control) plutonen ser till att hinder undanröjs samt leder och dirigerar trafiken. Logistikbataljonen har även sin egen vakt och eskortpluton som skyddar grupperingsplatsen och transportkonvojerna.

Den farliga miljön i ett insatsområde ställer speciella krav på taktik, stridsförmåga och skyddsnivå. Här kan civila aktörer inte verka. Logistikbataljonens specialutbildade soldater säkerställer att logistiken fungerar oavsett var i världen Nordic Battlegroup sätts in.