Kvinnor kandiderar i afghanskt val

Under de sista dagarna i juni hölls ett seminarium i Mazar-e-Sharif för ett 40-tal kvinnor från Afghanistans norra provinser som kandiderar i parlamentsvalet i september. – Jag höll ett av inledningsanförandena och berättade om Isaf:s uppdrag att stödja den Afghanska regeringens arbete med att skapa och bibehålla en säker miljö för hela befolkningen, det vill säga både för män och för kvinnor, säger kapten Helena Hoffman som är Gender Field Advisor (rådgivare i genusfrågor) i det svenska ansvarsområdet.

Kampanjperioden för höstens parlamentsval är i full gång. Gender Field Advisor kapten Helena Hoffman samtalar med kvinnliga kandidater. Foto: Maria Pålsson/InfoS
26 % av platserna i höstens val är reserverade för kvinnor. Gender Field Advisor kapten Helena Hoffman med en av kandidaterna.
26 % av platserna i höstens val är reserverade för kvinnor. Gender Field Advisor kapten Helena Hoffman med en av kandidaterna. Foto: Maria Pålsson/InfoS
26 % av platserna i höstens val är reserverade för kvinnor. Gender Field Advisor kapten Helena Hoffman med en av kandidaterna. Foto: Maria Pålsson/InfoS

Seminariet hölls under tre dagar och fokuserade bland annat på lagar och regler, kampanjprocedurer och den Afghanska konstitutionen. Den svenska rådgivaren i genusfrågor var särskilt inbjuden för att tala om Isaf:s säkerhetsarbete som sker i samverkan med den afghanska armén och polisen.

I sitt anförande framhöll Helena att den afghanska regeringen och myndigheterna har förbundit sig att möjliggöra för kvinnorna i landet att få tillgång till utbildning och utvecklingsprojekt samt att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter bland de lokala och religiösa ledarna på alla nivåer i samhället.

– Jag poängterade också att vi ihärdigt måste fortsätta att, utöver de rent militära och polisiära delarna, implementera grunderna i de mänskliga rättigheterna och i FN-resolutionerna 1325 och 1820 som handlar om kvinnor fred och säkerhet. Behovet är enormt om man ser till hur till exempel polisen agerar och hur de uppfattas av befolkningen, säger Helena.

Enligt en undersökning gjord av FN ser 59 procent av afghanerna korruptionen som det största hotet på sikt. Isaf:s stöd till den afghanska polisen är betydelsefullt eftersom afghanerna enligt samma FN-undersökning uppger att av alla myndighetsföreträdare så är det polisen som de oftast måste betala mutor till.

Helena Hoffman förklarar att det därför är särskilt viktigt att stötta de kvinnor som nu utbildas till poliser.

– Som färdiga poliser kan de få en aktiv roll och därmed påverka framför allt hur de afghanska kvinnorna blir bemötta.

300 kvinnliga kandidater

I slutet av juni publicerades listan med de mer än 2 500 kandidaterna till de 249 platserna i Wolesi Jirga, folkkammaren. Kandidaterna kommer från landets samtliga provinser och 300 av dem är kvinnor.  26 % det vill säga 65 av platserna i parlament och provinsförsamlingar är reserverade för kvinnor.

– Kampanjperioden i full gång och jag har haft nöjet att få träffa några av dessa kvinnor och de berättade om några av de svårigheter de möter, berättar Helena.

Tvekar att anmäla

Många kvinnor, och kanske särskilt de som kandiderar i valet, drar sig för att be polisen om stöd. En del blir helt enkelt nonchalerade om eller när de anmäler någon för att ha utövat hot eller våld mot dem.

– Några av kvinnorna berättade  till och med om hur blir störda och trakasserade av chefer inom säkerhetstjänsten, förklarar Helena.

Kvinnorna på seminariet bad också de manliga kandidaterna att visa respekt och hövlighet under kampanjperioden.

Svårt att nå kvinnor inför valet

Men valförberedelserna har också andra svårigheter. Det är till exempel svårt att distribuera röstkort till de mindre byarna runt om i provinserna.

- Det är särskilt svårt att nå den kvinnliga delen av befolkningen eftersom kvinnorna ofta har en begränsad rörelsefrihet, förklarar Helena.

- Utmaningen för kvinnorna här är att fortsätta arbetet med att aktivt få påverka och medverka i utvecklingen av Afghanistan. De har min största respekt för det arbete de utför trots att de många gånger möts av ett massivt motstånd, avslutar Helena.

FNs arbete för kvinnor fred och säkerhet

FN har uppmärksammat att kvinnors deltagande i samtliga skeden och på alla nivåer i återuppbyggnaden av kris- och konfliktdrabbade områden är avgörande för framgång.

Två resolutioner från FN:s säkerhetsråd, 1325 och 1820, handlar om kvinnor fred och säkerhet är tänkta att motverka problemet genom att stärka hur fredsbevarande insatser arbetar med att ta tillvara kvinnors intressen.