Intensiv analys av dokument

Den militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) leder arbetet med att analysera och värdera de 91 000 NATO-dokument som Wikileaks valde att publicera på måndagen.

I dokumenten nämns svenska ISAF-förband vid ett antal tillfällen, bland annat i samband med att hemmagjorda bomber exploderat i syfte att skada svenska soldater och strider som svensk trupp varit inblandad i.
De flesta av dessa händelser har tidigare redovisats på Försvarsmaktens webbplats.

– Ett av syftena med det intensiva analysarbetet är att se om det finns säkerhetshotande verksamhet och om dessa uppgifter kan skada vår verksamhet om de kommer i orätta händer, säger generalmajor Berndt Grundevik, arméinspektör.

Arbetet bedrivs inom flera avdelningar i högkvarteret och leds av MUST. Den mycket omfattande mängden material gör att det inte går att säga när arbetet är klart.

– Skulle vi hitta någonting som riskerar svenska soldaters säkerhet åtgärdar vi det omedelbart, säger Berndt Grundevik. Men lika självklart för oss är det att inte berätta om sådant, eftersom det skulle ge ogärningsmän ett kvitto på hur vi agerar.