”Grattis till din anställning – vi har en fantastisk tid framför oss”

Senare i sommar påbörjar de svenska soldater som ska ingå i Nordic Battlegroup sina anställningar. I ett öppet brev till soldaterna välkomnar NBG:s chef, Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson soldaterna till sina nya jobb.

Häromdagen muckade Kajsa Andersson och medaljerades av ÖB. Snart börjar hon jobba i NBG. –Vi har en fantastisk tid framför oss konstaterar NBG:s chef Stefan Andersson i ett öppet brev till Kajsa Andersson och alla andra soldater i NBG. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

– Vi har en fantastisk tid framför oss, konstaterar Stefan Andersson.

Nordic Battlegroup har mindre än ett halvår på sig att svetsa sig samman- hösten kommer att präglas av en mängd övningar för alla enheter som ingår i stridsgruppen. Vid nyår inleds sedan den sex månader långa beredskapen där NBG, efter beslut av EU, ska vara beredda att inom tio dagar sättas in nästan vart som helst i världen. Stefan Andersson passar därför på att uppmana soldaterna att njuta av sommaren men också ägna sig åt fysisk träning:
– Det kommer att löna sig.

Han påpekar också vikten av att soldaterna redan nu blickar framåt mot tiden efter beredskapen:
– Ett alternativ kanske är att ta en fortsatt anställning i ett av Försvarsmaktens insatsförband, skriver Stefan Andersson i sitt brev.

Läs hela Force Commanders brev här (pdf, nytt fönster)