Geocellen visualiserar verkligheten

På den finska campen, Camp Ville finns högkvarteret för Stridsgrupp Center som Sverige tillhör. Där finns också en hel del svensk personal. Bland annat Simon Keskitalo och Mårten Martinsson som tillsammans utgör Geocellen. De servar hela stridsgruppen med geografisk information, det vill säga kartor och GPS-information.

Simon Keskitalo och Mårten Martinsson i Geocellen servar hela Stridsgrupp Center med geografisk information. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Mårten hjälper en irländsk kollega med en karta.
Mårten hjälper en irländsk kollega med en karta. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Simon kontrollerar kartan i en handburen GPS.
Simon kontrollerar kartan i en handburen GPS. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Mårten kontrollerar en karta tillsammans med samverkansofficeren Tobias Ehn.
Mårten kontrollerar en karta tillsammans med samverkansofficeren Tobias Ehn. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Mårten hjälper en irländsk kollega med en karta. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Simon kontrollerar kartan i en handburen GPS. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Mårten kontrollerar en karta tillsammans med samverkansofficeren Tobias Ehn. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Hos geocellen kan man göra en beställning på en produkt som visar just det man behöver veta, det kan vara landningsplatser för helikoptrar, kyrkor eller KFOR:s (Kosovo Force) camper.
– Det kommer någon till oss och de behöver något för att lösa en uppgift. Oftast vet de  redan vad de behöver och vi kan snabbt behovsanpassa produkten, säger Mårten.

KFOR har funnits i Kosovo i mer än tio år och informationsunderlaget är väletablerat. Det finns inte direkt något behov av att samla in ny information, även om det händer. När ny information ska hämtas in till den databas där geocellen hämtar sina uppgifter till kartorna är det oftast inte de själva som gör det.
– Vi visualiserar och förmedlar informationen. Det finns andra enheter som är ute och åker mycket som kan samla in informationen till oss, säger Simon.

Geocellen har också möjlighet att göra olika typer av analyser med den geografiska data man har i sin databas. De kan till exempel analysera ett område och se vilka platser som skulle vara bra utgångspunktet för spaning. Analyser kan också användas när man ska etablera en ny insats för att hitta lämpliga platser för en camp. För att analysen ska bli bra krävs att grundarbetet är bra.
–  Ju mer information desto bättre analys. Analysen blir inte bättre än den data man stoppar i den, säger Simon.

Simon säger också att vissa informationstyper kan vara svårare att arbeta med än andra. Till exempel så är det ganska lätt att ta fram en karta med byggnader, medan en karta som visar var olika etniciteter bor är svårare.Detta gäller både själva visualiseringen i form av en produkt men främst insamlandet av grunddata. När geocellen tar fram sina produkter arbetar de med ett GIS (Geografiskt Informations System) som använder en databas med geografisk information. I databasen finns bakgrundskartor och sattelitbilder som kombineras ihop med verksamhetsinfomation som gränser, områdesindelningar och annan KFOR-specifik information. 

De flesta som tjänstgör i de svenska geocellerna har en civil utbildning som till exempel GIS-ingenjör (geografisk informationssystem), lantmätare eller samhällsbyggare. Roligast med jobbet tycker Simon och Mårten är den sociala delen.
– Vi har en tacksam position när vi stödjer alla enheter i stridsgruppen. Det innebär att vi arbetar med människor från sex olika nationer, säger Simon