Frivillig soldat

Daniel Peev är koncentrerad. 19:e vakt- och eskortplutonen ur Livkompaniet övar dubbelsidig strid. Den här veckan skulle kunna vara som andra – men det är första hela veckan som soldaterna övar helt frivilligt, sedan värnplikten avskaffades i fredstid 1 juli.– Det var ett lätt beslut att stanna kvar, säger Daniel.

Daniel Peevs blick letar efter fienden. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Pierre Lövgren och hans stridsparskamrat täcker upp för varandra när de rör sig framåt.
Pierre Lövgren och hans stridsparskamrat täcker upp för varandra när de rör sig framåt. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarmakten
Att hålla koll på gruppen är lika viktigt som att hålla koll på sig själv. Längst fram går Anton Rasmusson, gruppchef.
Att hålla koll på gruppen är lika viktigt som att hålla koll på sig själv. Längst fram går Anton Rasmusson, gruppchef. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Adam Bejmar tittar uppmärksamt mot chefen. BT-utrusningen syns på hjälmen och längst fram på vapnet.
Adam Bejmar tittar uppmärksamt mot chefen. BT-utrusningen syns på hjälmen och längst fram på vapnet. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Pierre Lövgren och hans stridsparskamrat täcker upp för varandra när de rör sig framåt. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarmakten
Att hålla koll på gruppen är lika viktigt som att hålla koll på sig själv. Längst fram går Anton Rasmusson, gruppchef. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten
Adam Bejmar tittar uppmärksamt mot chefen. BT-utrusningen syns på hjälmen och längst fram på vapnet. Foto: Anja Ljungberg/P7/Försvarsmakten

”Åh nej, jag är död!” ”Nej, det är jag som är död. Du lever!” Så låter det när de som numer kallas rekryter övar strid med teknisk utrustning som avgör om du är träffad eller inte, så kallad BT-utrustning. Är man träffad piper det – men i stridens hetta kan det vara svårt att avgöra exakt varifrån pipet kommer, och således vem som blev ”skadad”. Systemet består av en lasergivare på vapnet och träffytor på soldaterna – lite som när man spelar laserdome.
– Det är ett jättebra system. Det får mig att tänka mer och göra exakt så som jag lärt mig – så att jag inte blir träffad, säger Pierre Lövgren, förare.

Han är en av 33 som valt att stanna på 19 vakt- och eskortplutonen sedan värnplikten blev avskaffad och utbildningen frivillig. Sex har valt att sluta, bland annat på grund av jobb och studier.
– Jag är glad att det är så många som vill stanna – även om det är tråkigt att några har lämnat, säger Robert Gustavsson, plutonchef, och tillägger att de redan pratat med före detta soldater som gärna kommer tillbaka om det skulle behövas framöver.

Skillnaden mot när soldaterna var värnpliktiga är att ersättningen är något högre. De som utbildas nu och de som rycker in i höst tillhör en övergångsgeneration. När GMU, den grundläggande militära utbildningen drar igång, blir det andra villkor när det gäller ersättning och förmåner.

Utbildningen fortsätter också som förut – men Gustavsson vill höja nivån ännu ett snäpp.
– Nu vet vi att de som är här verkligen satsar. Då satsar vi också mer, säger han

Engagemanget är stort.
– Det var ett lätt beslut att stanna kvar. Jag trivs, det är en bra merit för framtiden att ha gjort hela utbildningen och jag lär mig mycket. Det bästa här är vännerna och att det är så mycket och mångsidig träning, man får både kondition och blir stark, säger Daniel Peev, granatgevärsladdare.

Kamraten Adam Bejmar vill slutföra värnplikten.
– Det sa jag redan första dagen. Jag är inspirerad av min styvfar, som är hemvärnsman. Jag tycker att man ska göra den här utbildningen om man kan. Det är en upplevelse och en erfarenhet.

Pierre Lövgren vill fortsätta även efter att han muckat.
– Det är intressant och lärorikt. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra – men jag vill fortsätta som soldat eller officer. Det jag gillar här är befälen, mina kompisar i gruppen och att Revingehed är så fint, säger han och sveper med handen över skogen.

Från och med 1 juli heter han och de andra så klart inte heller värnpliktiga längre, utan kallas rekryter.
– Men för mig är det ingen skillnad, de ska bli bra soldater och krigare. De har aldrig varit något annat, oavsett vad som händer runt omkring så är det som är viktigt. När de ryckte in var de blivande soldater och blev soldater i samband med deras soldaterinran. Nu är soldaterna blivande krigare tills att de visat att de klarar mycket pressade situationer utan handledning – kort sagt bemästra kaos. Det är ett nytt system nu, men grunden är densamma: att skapa duktiga soldater och krigare, säger Robert Gustavsson.