Fredsbaskrarna ger möjlighet till kamratstöd

Kontingenten i Kosovo har gjort lite mer än halva insatsen och på flera håll i förbandet har olika enheter börjat jobba för hemresa och hemkomst. Under en vecka besökte Fredsbaskrarna KS21 för att informera om vad de kan göra för soldater som kommer hem från utlandstjänstgöring.

Samverkansofficeren Johan Willemo visar runt Anders Sundin i Pristina. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Fredsbaskrarna startades 1984, under mottot: En gång fredssoldat – alltid fredskamrat har förbundet sedan dess arbetat för att bevara den kamratskap som skapas under utlandstjänst. Fredsbaskrarna bedriver också kamrat- och krisstöd för de som behöver det.
− Vi kan även vara stöd för de som gör mission på hemmaplan, säger Charlotta Blomberg som tillsammans med Anders Sundin besökte Kosovo.

Försvarsmakten har enligt lag ansvar för rehabilitering och stöd till de som deltagit i utlandstjänstgöring. Uppföljning av personalen efter hemkomst till Sverige sker i flera steg över tiden. Uppföljningen anpassas efter förbandets och även individens behov. Alla erbjuds ett samtal direkt efter hemkomst. Efter tre till sex månader arrangeras en återträff för hela förbandet där alla deltar i gruppsamtal. Är det sedan någon som har ytterligare behov så finns möjlighet att kontakta Försvarsmakten som också skickar ut ett brev med en förfrågan om stöd efter ett till två år.

En viktig del i den här processen är kamratstödet. Fredsbaskrarna erbjuder jourtelefon eller enskilda möten med människor som själva gjort utlandstjänst och har gått utbildning för att bli kamratstödjare. Men Fredsbaskrarna är inte bara till för den som behöver hjälp eller stöd. En stor del av verksamheten går ut på arrangera träffar och seminarium så att de som gjort utlandstjänst ska kunna träffas.

Fredsbaskrarna har ett avtal med Försvarsmakten om att driva en  kamratstödjande verksamhet och de kan stödja även dem som ej är medlemmar. Representanter från förbundet kommer att finnas med vid KS21:s hemkomst i oktober.

Under veckan som Charlotta Blomberg och Anders Sundin besökte Kosovo fick de se de olika verksamheterna och kunde bilda sig en uppfattning om förbandet. De har också arrangerat informationstillfällen på de camper där det bor svenskar och berättat om sin verksamhet.