Förstärkning till Afghanistan

Den svensk-finska styrkan i Afghanistan är inne i en period med hög arbetsbelastning.

Samtidigt genomförs byggnationen av Camp Monitor i Shebergahn som också kräver resurser.

För att säkerställa operativ effekt på förbandet har därför en pluton ur strategiska reserven från K3 skickats ned till Afghanistan.

Planen är att de ska vara på plats i 4-5 veckor