Flygvapnet i Nordic Battlegroup

Expeditionary Air Wing, EAW, är flygvapnets samlade förmågor under en ledning. Förbandet ingår Nordic Battlegroup, NBG, och är dimensionerat för att verka från två platser vid insats. –Under uppbyggandet av Nordic Battlegroup var en av mina prioriteringar ”förmågan att kunna verka i luftarenan”, säger brigadgeneral Stefan Andersson, Force commander för NBG.

Expeditionary Air Wing uppbyggda taktiska bas i Ljungbyhed under övningen Joint Challenge i maj. Foto: Carl Edelhjelm
Anders Jönsson, ställföreträdande divisionschef vid 171:a stridsflygdivisionen och NBG:s chef Stefan Andersson.
Anders Jönsson, ställföreträdande divisionschef vid 171:a stridsflygdivisionen och NBG:s chef Stefan Andersson. Foto: Peter Lundberg
Helikopter 15 kan användas bland annat för att evakuera personal från områden med förhöjd hotmiljö.
Helikopter 15 kan användas bland annat för att evakuera personal från områden med förhöjd hotmiljö. Foto: Catharina Bergsell
Att visa närvaro med stridsflyg kan dämpa hotfulla situationer.
Att visa närvaro med stridsflyg kan dämpa hotfulla situationer. Foto: Louise Levin
Anders Jönsson, ställföreträdande divisionschef vid 171:a stridsflygdivisionen och NBG:s chef Stefan Andersson. Foto: Peter Lundberg
Helikopter 15 kan användas bland annat för att evakuera personal från områden med förhöjd hotmiljö. Foto: Catharina Bergsell
Att visa närvaro med stridsflyg kan dämpa hotfulla situationer. Foto: Louise Levin

Med EAW uppfylls detta. Största delen av förbandet finns i Ronneby på F 17 som är produktionsansvariga. Här finns förbandsledning med stab, basbataljon (Air base Unit), stridsflygenheten (Fighter Unit), helikopterenheten (Heli Unit) och en underrättelseenhet (Mission Support Element). Transportflygenheten (Air Transport Unit), som också ingår i EAW, finns på F 7 i Såtenäs.

Förbandet bemannas av  drygt 260 personer plus hundar. Till det tillkommer flygplan, fordon och materiel för att kunna etablera sig på och verka från två platser, den strategiska och den taktiska basen.

På den strategiska basen finns förbandets transportflyg, stridsflyg, Mission Support Element (MSE), stab och delar av basbataljonen. Denna plats antas vara väl utbyggd och kunna erbjuda exempelvis civil flygtrafikledning, drivmedel, räddningstjänst med mera.

Den andra platsen, den taktiska flygbasen, antas vara av betydligt enklare karaktär. På taktisk bas finns ursprungligen inte alla flygplatsfunktioner utan dessa kommer ur basbataljonen. Där kommer förbandets helikoptrar baseras.

EAW ska kunna genomföra taktiska flygtransporter, både av personal och materiel för NBG, mellan den strategiska och den taktiska basen. Detta ansvarar flygtransportenheten med C-130 Hercules för.

I basbataljonen finns personal och materiel för att upprätta en flygplatsterminal med passagerar- och bagagehantering precis som på en vanlig flygplats vid säkerhetskontrollen. Dessutom ansvarar basbataljonen för lastning och lossning av materiel. Bataljonen ska även kunna hantera gods från större transportflygplan som C-17 och AN-124. Förutom dessa uppgifter ansvarar basbataljonen för flygtrafikledning, räddnings-, sambands-, och underhållstjänst som exempelvis drivmedelsförsörjning på den taktiska basen. Även säkerheten runt den taktiska basen är basbataljonens uppgift.

Helikopterenheten med helikopter 15-systemet kan bland annat genomföra taktiska transporter och evakuera skadade soldater, även i en förhöjd hotmiljö.

Stridsflygenheten med JAS 39 Gripen har ett brett utbud av förmågor. Genom att flyga över områden och visa sin närvaro kan hotfulla situationer dämpas. Med JAS 39 Gripen kan förbanden på marken få stöd under strid, både vad gäller att från luften via radio förmedla information om hur läget är i insatsområdet till att kunna ge eld.
–Jag är imponerad över såväl JAS-systemets breda förmåga som själva förbandet EAW, säger Stefan Andersson.