En enhet på framfart

– Det är som att man ansvarar för ett hus. Man tar hand om det. Man ser till så att allt funkar och att alla de som bor i huset är nöjda, säger Sten Sandberg, chefen för Systemförvaltningsenheten, när han förklarar i en liknelse vad systemförvaltning innebär.

Då enheten är ung tycker Niklas Ambrus att det är roligt att han kan sätta sin prägel. Foto: Lukas Norrsell
Systemförvaltningsenheten är helt kopplat till IT och det stora projektet just nu är det nya PRIO-systemet.
Systemförvaltningsenheten är helt kopplat till IT och det stora projektet just nu är det nya PRIO-systemet. Foto: Lukas Norrsell
Niklas Ambrus är en av de anställda som arbetar med det nya PRIO-systemet.
Niklas Ambrus är en av de anställda som arbetar med det nya PRIO-systemet. Foto: Lukas Norrsell
Systemförvaltningsenheten är helt kopplat till IT och det stora projektet just nu är det nya PRIO-systemet. Foto: Lukas Norrsell
Niklas Ambrus är en av de anställda som arbetar med det nya PRIO-systemet. Foto: Lukas Norrsell

Enheten är en del av FMLOG som arbetar med att ansvara för Försvarsmaktens IT-system och utveckla dessa. Mycket av kapaciteten går idag till arbete runt det nya PRIO-systemet. I en typisk kontorsmiljö i ett hus på Gärdet i Stockholm arbetar största delen av de anställda vid enheten. Det är en lättsam stämning bland medarbetarna när de berättar om sina arbetsuppgifter. Det är ung arbetsplats. Systemförvaltningsenheten (SystförvE) startades så sent som 2008 och är fortfarande i uppbyggnadsfas. Dessutom är medelåldern relativt låg då enheten söker mycket av sin spetskompetens bland nyexaminerade högskoleutbildade.
– Det är roligt att man kan påverka. Ingen visste ju hur det här skulle se ut, nu har man chansen att sätta sin prägel på det, säger Niklas Ambrus, förvaltare på PRIO-projektet inom SystförvE.

Enheten har också som arbetsuppgift att förbättra systemsammanhållningen, alltså att länka samman olika IT-system, inom Försvarsmakten och att hjälpa till i ärenden där personer känner sig vilsna i systemdjungeln. Systemanalytikerna Petra Söderlund och Marie Eggen spenderar en stor del av sin arbetsdag med olika ärenden som flödar in via mail och telefon. Många av ärendena kommer från personer som känner sig osäkra i nya tillvägagångssätt.
– Det är vanligt att folk ringer med frågor innan de har prövat systemet på egen hand, säger Marie.

Eftersom enheten är ny inom Försvarsmakten ligger de efter i rekryteringsprocessen. De ska inom det kommande året gå från cirka 100 anställda till 161. Rekryteringen är svår och kraven är höga. Få personer uppfyller kraven som SystförvE ställer och enheten löser det ofta med externa konsulter. Även om enheten till stor del är underbemannad har de fortfarande produktionsansvar och arbetet måste fortsätta. Trots detta ser Sten Sandberg positivt på den växande enheten.
– Framtiden ser ju ljus ut. Försvarsmakten har tagit ett bra initiativ att samla systemförvaltningen och utvecklingen är spännande, säger han.