Beslut om internationell arbetsskyldighet

Överbefälhavaren har tagit beslut om att samtliga befattningar i Försvarsmakten ska kunna tas i anspråk för uppgifter i såväl Sverige som utomlands. För medarbetarna innebär beslutet att de som inte redan har en anställning som omfattar internationell arbetsskyldighet, måste omreglera sina anställningar i höst.

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten/Combat Camera

I oktober ska Försvarsmakten bemanna en ny organisation där all personal ska kunna användas för uppgifter både i Sverige och utomlands. Vid inplaceringen av anställda på befattningar måste förbanden veta vilka som har en anställning med internationell arbetsskyldighet och inte. De anställda som tackar nej till att omreglera sin anställning riskerar uppsägning på grund av övertalighet då det inte finns några befattningar att placera dem på.

En viktig pusselbit i förändringsarbetet

Organisationsförändringen är en konsekvens av det beslut som riksdagen tog i början av året. ÖB Sverker Göranson säger att skillnaden inte blir så stor från en dag till en annan, men på sikt är detta beslut helt nödvändigt.

– Detta är ytterligare en pusselbit i det förändringsarbete vi är mitt uppe i och som våra medarbetare är en viktig del av. Vi ska öka Försvarsmaktens tillgänglighet för att kunna lösa våra nya uppgifter. Allt är inte klart ännu, men min uppfattning är att vi definitivt är på rätt väg för att skapa vår nya framtid.

Försvarsmaktens nya uppgifter är:

  • Försvarsmakten ska enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.
  • Försvarsmakten ska avvisa kränkningar av vårt territorium, men också värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta.

– För att vi ska klara att lösa alla våra uppgifter, måste medarbetarna vara beredda att jobba där det behövs, vare sig man är civil eller militär. Det kan vara i Karlskrona, men också i Norge eller Afghanistan. Det kan vara på marken, till sjöss eller i luften, säger ÖB Sverker Göranson.

Beslutet togs efter samverkan och central förhandling med arbetstagarorganisationerna som båda slutade i oenighet.