Attacker men också positiv utveckling

Säkerhetsläget i norra Afghanistan, där den svenska styrkan verkar, försämrades under 2008 och 2009. – Det är ännu inte tydligt hur den allmänna trenden kommer att se ut under 2010. Det går åt två håll samtidigt, säger överstelöjtnant Peter Cauwenbergh som är stabschef för den svenska styrkan baserad i Mazar-e-Sharif.

Det är stor skillnad mellan de norra och de södra delarna av Afghanistan. Bilden är tagen i Mazar-e-Sharif. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarets Bildbyrå

– Här i det norra området är det inte som i de södra delarna av Afghanistan. Det är inte ofarligt här,men vi vet var det beväpnade motståndet befinner sig. Vi blir utsatta för attacker när vi ger oss in i dessa områden, men inte i samma utsträckning som i söder, säger Peter Cauwenbergh.  

Ny Isaf-chef men strategin ligger fast

De internationella styrkorna jobbar efter den strategi som den nyss avskedade Isaf-chefen general McChrystal lade fast för ungefär ett år sedan. Den kallas COIN –counter insurgency och handlar om att de internationella styrkorna, tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna, ska vinna befolkningens förtroende för att på sikt kunna lämna över ansvaret till det afghanska styret.  

– Att Isaf-chefen nu heter general Petraeus förändrar ingenting, säger Peter Cauwenbergh. Strategin ligger fast och vi genomför nu för första gången operationer på taktisk nivå helt i enlighet med COIN-konceptet. Tillsammans med den afghanska polisen går vi in i områden där det väpnade motståndet tidigare har kunnat verka ostört.

I det svenska ansvarsområdet finns ett antal byar och områden där motståndet är koncentrerat. Tidigare har man inte varit närvarande där över tiden vilket har gjort att lokalbefolkningen tvingats att följa motståndsledarnas vilja.

Förändrat uppträdande – större risk

– Nu går vi in, tillsammans med den afghanska polisen, och upprättar en permanent närvaro för att skapa förtroende och för att kunna ge säkerhet till hela befolkningen, fortsätter stabschefen.  

De internationella säkerhetsstyrkorna ska leverera säkerhet till befolkningen tillsammans med den afghanska polisen och militären.

– Majoriteten av befolkningen vill ha säkerhet där de bor. De vill se ett starkare afghanskt styre så att landet kan utvecklas. Men människorna här kommer inte att kunna stödja de egna strukturerna om de inte känner sig trygga och säkra utan ständigt hotas. Därför måste vi och de afghanska säkerhetsstyrkorna vara kvar där över tiden, förklarar Peter Cauwenbergh.   

Nu handlar det om att snabbt se till att följa upp den närvaro som etablerats i byn Ali Zayis. Det viktigaste är att få ditt de afghanska myndigheterna för att de ska kunna jobba med olika biståndsprojekt på sikt. Under tiden genomför de internationella säkerhetsstyrkorna en del infrastrukturprojekt och reparationsarbeten. 

– Det första vi gör är att reparera sånt som vi förstört. Det kan till exempel vara vägar som våra tunga fordon kört sönder. Sedan har vi en dialog med lokalbefolkningen för att se vilka behov som finns. En sak som Isaf ska göra direkt är att bygga en bro över floden Balkh. Den kommer att skapa en mycket större rörelsefrihet för dem som bor där och skapa möjligheter till både handel och annat utbyte byarna emellan. 

– COIN handlar egentligen om att etablera och skapa goda exempel och visa på alternativ. Tillsammans med ANSF visar vi att vi som kan ge säkerhet och därmed framtidsmöjligheter, säger Peter Cauwenbergh. 

Tydlig positiv utveckling 

– Samtidigt som många har det svårt så finns det många positiva tecken i vårt område, fortsätter Peter Cauwenbergh.

Det har skett en ekonomisk utveckling under den tid de internationella säkerhetsstyrkorna varit i det norra området. Olika givarländer har tillfört biståndsmedel sedan 2003. Infrastrukturen har förbättrats, ringvägen genom det norra området är i princip färdig, och gränsövergången mot Uzbekistan fungerar bättre. Flygplatsen har numera två landningsbanor och kan ta emot internationell flygtrafik. Utvecklingen syns särskilt i och omkring staden Mazar-e-Sharif som är en ekonomisk motor för hela regionen.

– När vi rör oss i området ser vi hur en del människor är bättre klädda nu. Vi får rapporter om att bassjukvården förbättrats att fler barn, särskilt flickor, kan gå i skolan, säger Peter Cauwenbergh. Dessutom planeras det för fullt för parlamentsval i höst där ca 25 procent av platserna är reserverade för kvinnor.

Ökade multinationella resurser i norr

Svenska officerare har sedan hösten 2009 varit inbäddade mentorer till den afghanska militären (Afghan National Army, ANA).

– Dessa officerare gör en otroligt hedervärd insats när de lever och arbetar tillsammans med de afghanska militärerna. Dit ANA går, dit går våra mentorer, förklarar Peter Cauwenbergh. 

Under första halvåret 2010 så har det också tillförts ytterligare 2500 amerikanska soldater till Isaf:s norra kommando. De har till uppgift att träna de afghanska poliserna (Afghan National Police, ANP) och även gränspolisen som finns vid gränsövergången mot Uzbekistan som är så viktig för handeln i hela Afghanistan.

– Dessutom har det tillförts fler helikoptrar, bland annat sjukvårdshelikoptrar och attackhelikoptrar. Hela det bidraget kommer att vara fullt operationellt i september. Det innebär ett ökat skydd för oss på marken och ger oss bättre förutsättningar att lösa våra uppgifter, berättar Peter Cauwenbergh. 

Till denna utveckling skall läggas att ANA nyligen meddelat att man ligger före schemat i rekrytering och utbildning av nya soldater och att de afghanska säkerhetsstrukturerna är starkare och mer välutbildade än tidigare.

Bättre koordinerad svensk insats

För att afghanerna ska kunna ta över själva så behövs det utveckling inom till exempel samhällsstyrning, ekonomi och rättsväsende. 

– Därför är det särskilt spännande att vara här när den svenske civile representanten ambassadör Krister Bringéus börjar sitt arbete under hösten. Att vi blir bättre koordinerade med den svenska civila insatsen i Afghanistan är en bra utveckling.