Victoriabataljonen uppvaktar blivande brudparet

Med anledning av lysningen mellan H.K.H  Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling, uppvaktade chefen för Victoriabataljonen, överste löjtnant Roger Nilsson, med gåva från bataljonen under tisdagen.

Överstelöjtnant Roger Nilsson lämnar över gåvan från Victoriabataljonen. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten

Victoriabataljonens gåva till det blivande brudparet var i form av en insamling till Kronprinsessan Victorias fond.

– Vi har valt gåvan utifrån att vi finner den ha koppling till bataljonens och Ert engagemang att i det vardagliga livet kunna göra en insats såväl nationellt som internationellt, sa han.