Victoriabataljonen hyllade brudparet

Äntligen var det dags för Victoriabataljonen och amfibieregementet att få hylla brudparet. När kortegen med de nygifta passerade förbi Victoriabataljonen stod soldaterna och officerarna spikraka längs vägen, men de flesta smittades av kronprinsessans och prinsens glädje och sprack upp i leenden.

Kortegen med brudparet vid Galärvarvet på Djurgården. Foto: Tommy Eklind/ Amf 1
Överstelöjtnant Rickard Beck-Friis gör en sista kontroll inför kortegen.
Överstelöjtnant Rickard Beck-Friis gör en sista kontroll inför kortegen. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Mats Lindberg, överste och ställföreträdande regementschef, inspekterar Victoriabataljonen.
Mats Lindberg, överste och ställföreträdande regementschef, inspekterar Victoriabataljonen. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Omkring 2 500 gick från Gärdet, både militär och civil personal.
Omkring 2 500 gick från Gärdet, både militär och civil personal. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Överstelöjtnant Rickard Beck-Friis gör en sista kontroll inför kortegen. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Mats Lindberg, överste och ställföreträdande regementschef, inspekterar Victoriabataljonen. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Omkring 2 500 gick från Gärdet, både militär och civil personal. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1

Efter alla förberedelser och övningar var det väl värt att få vara en del av denna stora dag för både soldaterna, sjömännen och officerarna.
Amfibieregementet var ansvarigt för samlingsplatsen på Gärdet där cirka 2 500 man utgick ifrån. Förutom Amfibieregementet med Victoriabataljonen, bevakningsbåtkompaniet och utbildningsgrupperna Södertörn och Gotland, var det andra marina förband och olika frivillig organisationer som utgick från denna plats.

När de nygifta passerade Kastellholmen med kungaslupen sköt Närskyddskompaniet ur amfibieregementet salut.

– En fantastisk dag, jag vill från Victoriabataljonens och hela amfibieregementets vägnar, önska de nygifta all lycka i framtiden, säger överste Mats Lindberg, ställföreträdande chef amfibieregementet.

En bra sammanfattning, en fantasisk dag.