Utbyte inom sjöminröjning

Nästa vecka börjar den stora marina övningen Baltops som äger rum i södra Östersjön. Inför övningen har det franska minröjningsfartyget Cassiopeé legat i Karlskrona och haft utbyte med 33.minröjningsdivisionen

Johan Granqvist visar en fransk kollega hur undervattensfarkosten manövreras. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Undervattensfarkosten sjösätts med fartygets kran.
Undervattensfarkosten sjösätts med fartygets kran. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Dykare på väg tillbaka efter ett kylslaget dyk i, på sina ställen, nollgradigt vatten.
Dykare på väg tillbaka efter ett kylslaget dyk i, på sina ställen, nollgradigt vatten. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Svenskar och fransmän efter en lyckad dag till sjöss.
Svenskar och fransmän efter en lyckad dag till sjöss. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Undervattensfarkosten sjösätts med fartygets kran. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Dykare på väg tillbaka efter ett kylslaget dyk i, på sina ställen, nollgradigt vatten. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Svenskar och fransmän efter en lyckad dag till sjöss. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Alla större marina insatser idag kräver samarbete mellan olika nationer. Detta gäller särskilt inom minröjningsoperationer. Att exempelvis röja de tusentals minor från världskrigen som ligger kvar på Östersjöns botten är ett jobb ingen nation klarar av ensam. För att effektivt kunna arbeta gemensamt över nationsgränserna krävs att man övar tillsammans.

Under flera dagar har svenska och franska officerare och sjömän träffats, samövat och utbytt erfarenheter. Under en dag på det svenska röjdykarfartyget HMS Sturkö dök franska och svenska röjdykare tillsammans i Blekinge skärgård. Fartygets fjärrstyrda undervattensfarkoster provkördes och släpsonaren, som fartyget upptäcker minor med, förevisades.

–Det är alltid givande att samöva med andra nationer, vi lär oss hela tiden av varandra, säger Ola Sahlin som är fartygschef på HMS Sturkö.

Under de närmaste veckornas övning väntar hårdkörning och ännu mer internationellt samarbete, för både den svenska och franska besättningen, när övningen Baltops drar igång.