Upprepade beskjutningar av svensk personal i Afghanistan

Under helgen genomfördes delar av en gemensam operation längst västerut i det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan. Den internationella Isaf-styrkan stödjer de afghanska säkerhetsstyrkorna - militär och polis - i närheten av Quesh Tepah.

En svensk patrull utsattes för beskjutning. När förstärkningsgrupperna närmade sig platsen besköts också de med finkalibrig eld och raketgevär. Flygunderstöd kallades till platsen. Ingen skadades.

Operationen pågår fortfarande och ytterligare information kommer att lämnas när läget så medger.