Undsättningsberedskap i Afghanistan

En grupp från den 313. Luftburna skvadronen på tjänstgöring i Afghanistan har en speciell uppgift, att utgöra närskydd åt tyska och amerikanska helikopterförband i ISAF. Uppdraget innebär att på mycket kort tid, dygnet runt, vara färdiga att åka var som helst i hela norra Afghanistan för att kunna undsätta nödställd personal.

Övning med amerikanska Blackhawk-helikoptrar. Foto: Försvarsmakten/313. Luftburna skvadronen
Utan säten och med säkring i taket går i och urlastning på bara några sekunder.
Utan säten och med säkring i taket går i och urlastning på bara några sekunder. Foto: Försvarsmakten/313. Luftburna skvadronen
Utan säten och med säkring i taket går i och urlastning på bara några sekunder. Foto: Försvarsmakten/313. Luftburna skvadronen

”Äntligen landar vi på Camp Marmal i Afghanistan. Efter 1 år och 4 månaders beredskap hemma i Sverige är detta ögonblicket vi alla väntat på. Vår pluton åkte till den svenska campen för att understödja förbandet under en överlämningsperiod, helt utan vetskapen om att sex av oss snart skulle återvända till Camp Marmal.

Kort därefter fick vi en förfrågan från det tyska förbandet om vi kunde stötta med ett undsättningsteam. Vårt svenska område hade precis blivit förstärkt med en luftburen pluton från mitt hemmaförband K3 och eftersom undsättning (Personnel Recovery) är en av huvuduppgifterna för förbandet så var det för mig självklart! Några samtal senare och med en påskriven order i handen från chefen kunde jag med glädje rapportera att vi kommer i morgon.

En löjtnant och Jägarsoldat från K3 som under de senaste åren specialiserat sig inom Personnel Recovery utbildade oss på plats och ledde samarbetet med den tyska och amerikanska personalen. Att vi tillhörde ett luftburet förband, gjorde att vi fick öva saker som vi knappt vågat drömma om.

Vi fick utbildning av piloter från båda nationerna på deras respektive helikoptrar. Det märktes att både den tyska och amerikanska personalen hade god erfarenhet inom sina områden och de var mycket professionella och hjälpsamma. Eftersom helikoptertjänst är ett av vårt förbands huvudsakliga transportsätt så det tog inte lång tid för oss att börja älska uppdraget. Äntligen fick vi arbeta med en uppgift som vårt förband är skapat för!

Vi övade ”Dustlanding” med de stora tyska CH53 helikoptrarna. Det innebär att helikoptern landar på ett mycket grusigt och sandigt underlag, vilket är det normala underlaget här i Afghanistan. Kraften från rotorbladen skapar ett stort sandmoln runt helikoptern vilket gör det svårt att se för piloten och ibland även omöjliggör landning. Stenar och dylikt kan då uppnå 200 km/h och skjuts iväg likt projektiler mot allt i sin omgivning. Hjälm och skyddsglasögon är ett måste när man gör avsittning eller ilastar!

Med Amerikanarna och deras Blackhawk helikoptrar övade vi i- och urlastning både dag och natt med hjälp av våra goggles. Vi övade även scenario där en helikopter hade störtat och vi får i uppdrag att med våra helikoptrar flyga dit och undsätta dem, i mörker! Vårt undsättningsteam understöddes då av amerikanska sjukvårdare.

Vår tid som Extraction team här på Camp Marmal är nu över och vi beger oss åter till vår egen camp och resten av plutonen. Allt som allt så har det varit mycket lärorikt att få jobba med andra nationer. Att lära sig nya rutiner och förfaranden och genomföra övningar på annat språk har varit mycket givande och uppskattat.

Vi har fått mycket beröm och efter sista övningspasset med Amerikanerna fick vår signalist Niklas betyget ”the best RTO (Radio Telephone Operator) I have ever worked with” från en av piloterna.

Vi har över tiden fått ett mycket bra stöd från alla inblandade här nere. Både de tyska och framför allt de amerikanska helikopterbesättningarna har gjort allt för att vi ska känna oss som en del av deras ”crew”.

Värt att nämna är att det inte hade varit möjligt att med så kort om tid utbilda och beredskapssätta en enhet för denna uppgift om det inte var för att just vid detta tillfälle två svenska K 3 officerare tjänstgjorde i Personnel Recovery befattningar i högre stab. Deras kunskaper, erfarenhet och vilja gjorde att K3 än en gång kunde leverera det som vi alltid förväntas göra!