Trängregementets sista värnpliktiga har muckat

Det var stolta soldater som ställde upp för att bli avtackade efter att ha utgjort den sista värnpliktskullen på Trängregementet. Både regementschefen, överste Mats Ström, och bataljonchfen, överstelöjtnant Niclas Wetterberg önskade soldaterna lycka till i framtiden, både till dem som lämnar förbandet för gott och till dem som efter sommaren kommer tillbaks till en befattning i Logistikbataljonen i Nordic Battlegroup.

Stoltheten gick inte att ta miste på när det var dags att bli medaljerad. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
En värdig avslutning på en mer än hundra årig epok.
En värdig avslutning på en mer än hundra årig epok. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Att skiljas för sista gången väckte starka känslor.
Att skiljas för sista gången väckte starka känslor. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Vänner för livet.
Vänner för livet. Foto: Carl Edelhjelm
En värdig avslutning på en mer än hundra årig epok. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Att skiljas för sista gången väckte starka känslor. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Vänner för livet. Foto: Carl Edelhjelm

Stämningen var högtidlig när kompanibefälen fäste medaljen för rikets försvar på sina soldaters bröst och inramningen förgylldes ytterligare av hemvärnets musikkår som var på plats och framförde pampig militärmusik.

 
På kvällen bjöd Skövde Garnison på underhållning med rockband och grillning i det fina försommarvädret. Nästa dag genomfördes MUCK, Militär Utryckning Civila Kläder, enligt Trängregementets gamla traditioner.  Soldaterna marscherade ut i civila kläder saluterade av sina befäl som dagen till ära var uppklädda i den formella uniformen, modell 87.

 
Hurraropen ekade mellan kasernväggarna men övergick snart i ett gråt- och kramkalas när insikten kom att man just höll på att skiljas från sina kanske bästa kamrater någonsin.
En mer än hundraårig tradition är därmed till ända. Trängregementet önskar de sista värnpliktiga lycka till. Om saknaden blir för stor finns det fortfarande några platser kvar i Nordic Battlegroups Logistikbataljon. Trängregementet genomför antagningsintervjuer i augusti. Mer information hittar du under rekrytering på försvarsmaktens hemsida.