Till sjöss med sista värnpliktsbesättningen

Det nyligen moderniserade minröjningsfartyget HMS Ulvön har under två veckor gjort bottenundersökningar både i Stockholms och  Karlskrona skärgård med mellanliggande helg i Visby. Besättningen om 28 man har hittills endast kunnat öva till kaj men äntligen kunde fartyget gå loss och öva till sjöss.

Kocken Sara Nilsson deltar i däcksarbetet med undervattensfarkosten. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Undervattensfarkosten på väg att klargöras innan dyk.
Undervattensfarkosten på väg att klargöras innan dyk. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Undervattensfarkosten på väg att bärgas under sen kväll.
Undervattensfarkosten på väg att bärgas under sen kväll. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Sonarbefälet, fänrik Simon Malmkvist, navigerar genom Gränsösund.
Sonarbefälet, fänrik Simon Malmkvist, navigerar genom Gränsösund. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Undervattensfarkosten på väg att klargöras innan dyk. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Undervattensfarkosten på väg att bärgas under sen kväll. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön
Sonarbefälet, fänrik Simon Malmkvist, navigerar genom Gränsösund. Foto: Försvarsmakten/HMS Ulvön

Bottenundersökningar är något som minröjningsfartygen är särskilt duktiga på. Martin Göth är fartygschef på HMS Ulvön:

– Det är alltid spännande att söka efter och identifiera objekt under ytan. Det är en annan värld och få förunnat att besöka, om än bakom skärmen på en undervattensfarkost.

Med hjälp av fartygets sonar hittas mycket små saker på botten. Allt från vrak till ammunitionseffekter finns och hittas regelbundet. Den sista kullen värnpliktiga ombord har nu kunnat vänja sig vid sjölivet och rutinerna ombord. Det är ett samhälle i miniatyr, ett samhälle som skall fungera dygnet runt där den tidskrävande minröjningen blandas med sekundsnabba beslut i luftförsvaret av fartyget.

Däremellan övar besättningen för att kunna hantera olyckor som brand och vatteninträngning ombord som nödvändigtvis inte behöver vara orsakade av stridssituationer.
HMS Ulvön kommer att ha en hektisk höst och varje tillfälle att öva och drilla olika organisationer ombord är nödvändig. Alla ombord har olika uppgifter vid olika händelser vilket innebär att flexibilitet är en framgångsfaktor.

- Jag är väldigt nöjd med besättningens insats och utveckling under de här två veckorna. Även när vi övar, gör vi saker på riktigt, vilket innebär att många är intresserade av det vi producerar. Till exempel har vi positionerat och filmat ett flertal vrak där riksantikvarieämbetet sedan kommer att få ett underlag. Det känns extra bra vi kan leverera information till andra myndigheter och samtidigt utvecklas själva, avslutar Martin Göth.