Svenska ISAF-styrkan stödjer polisoperation

På morgonen den 15 juni inledde afghanska säkerhetsstyrkor en operation i området väster om staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Enheter ur den svensk-finska styrkan stöder operationen. Syftet är att återinföra långsiktig trygghet och säkerhet i ett område som är ett känt fäste för det väpnade motståndet.

Operationen har i huvudsak genomförts enligt plan och ingen har skadats, varken civilbefolkning, afghanska poliser eller soldater ur ISAF-styrkan.

De afghanska säkerhetsstyrkorna har tagit kontroll över området och håller på att etablera en polisstation som ska vara permanent bemannad för att på så sätt bidra till utveckling av samhället och underlätta vardagslivet för befolkningen.

Operationen pågår fortfarande och ytterligare information kommer att lämnas när läget så medger.