Spindeln i nätverken

Ombord på HMS Carlskrona finns inte mindre än 150 datorer i tre separerade nätverk. Susanne Brorson har ett styvt jobb att se till att datorerna och nätverken fungerar som det är tänkt.

Susanne tycker att det är stimulerande att drifthålla ett system för användning i en skarp insats och inte bara för en övning. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

De tre datanätverken har olika säkerhetsklass och därför finns det ingen förbindelse mellan de olika nätverken.
Datorerna utnyttjas som stabsstöd och dessutom för att ge besättningen möjlighet att hålla kontakten med sina nära och kära via internet- så kallad welfare-trafik.
Susanne som normalt är lärare på ledningsregementet i Enköping berättar:
– Uppgifterna som jag ställs inför är flerdelade. Det gäller att planera och ta fram alternativ om något slutar att fungera, lämna förslag på lösningar eller förbättringar som gynnar brukarna av systemen. Dessutom ska jag åtgärda de fel som uppkommer.

Susanne som är arméofficer har en bakgrund inom luftvärnet och gör nu sin första utlandsmission ombord på HMS Carlskrona där en ny programvara utprovas. Programvarorna i nätverken ombord kommer så småningom att introduceras i hela Försvarsmakten. 

Den kompetens som Susanne har är en bristvara inom Försvarsmakten och Susanne rekommenderar sitt specialområde för andra:

– Det är en stor bredd på mitt ansvarsområde och det kan jämföras med ledningssystemet i Nordic Battle Group, (NBG) i miniatyr. Jobbet är intressant, utvecklande och den ena dagen är inte den andra lik.