Slutstrider för bataljonen under övningen

Amfibiebataljonens slutövning går in på sitt 17:e dygn. Under måndagen och tisdagen genomför förbandet förflyttning norrut för att säkra leder. I samband med detta genomfördes en NEO-operation, Non Combatant Evacuation Operations, vilket enkelt beskrivet innebär att civila icke-kombatanter hjälps ut från ett orosområde.

Amfibiesoldater landstiger på en ö. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Övningsledare och ställföreträdande regementschef, överste Mats Lindberg.
Övningsledare och ställföreträdande regementschef, överste Mats Lindberg. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
En finsk stridsbåt av Jurmoklass, brevid en stridsbåt 90 H.
En finsk stridsbåt av Jurmoklass, brevid en stridsbåt 90 H. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
Övningsledare och ställföreträdande regementschef, överste Mats Lindberg. Foto: Kristina Swaan, Amf 1
En finsk stridsbåt av Jurmoklass, brevid en stridsbåt 90 H. Foto: Kristina Swaan, Amf 1

– Vi förbereder just nu ett bataljonsanfall, den sista kända angriparposten skall nedkämpas vid Stora Roten, berättar överste Mats Lindberg som är övningsledare för slutövningen och tillika ställföreträdande regementschef på Amf 1. Anfallet kommer att genomföras tillsammans med svenska och finska enheter.

Efter anfallet planeras det för reorganisation, återhämtning och förberedelser för bataljonens återmarsch till Berga. Återmarschen till Berga är ett minst lika viktigt moment som andra delar i övningen. 
Övningen är inte slut förrän alla är hemma och materielen är vårdad och återställd, säger Mats.

Utmaningar

På frågan vad som hittills varit mest utmanade under övningen svarar Mats Lindberg så här;
– Mest utmanande under övningen, har för mig och min stab som övningsledare varit att kunna följa upp den taktiska frihet som det övade förbandet vill ha och arrangera målspel som är genomförbara. Då det övade förbandet måste ges tillfälle att pröva taktiken, är det viktigt att jag som övningsledare är flexibel inom de olika momenten och ger utrymme för den övade chefen att fatta beslut.

– En annan viktig del inför övningen, har varit kontakten med olika markägare. Jag och förbandet är oerhört tacksamma för den välvilliga inställning vi mötts av markägare som tecknat markavtal med oss för att vi skall kunna öva, fortsätter han.

Lokalbefolkningen

Synen av militär personal ute i samhället har under de senaste åren blivit färre, så visst höjs ett och annat ögonbryn när maskerade soldater rycker fram både till fots, med fordon och båtar.

– Det har varit fantastiskt roligt att träffa de boende i olika övningsområden. Vi har mötts av många positiva ordalag där många uttryckte att vi övade alldeles för sällan. Många boende har både bjudit på kaffe och lånat ut toaletter till de övade. Visst finns det människor som helst ser att vi stannar hemma. Det är trots allt cirka 900 man och 72 kölar som är ute, det är klart att vi inte går obemärkta förbi.

Vår strävan är alltid att visa största möjliga hänsyn både till boende och till djurlivet.
Vi eftersträvar att respektera sjöfågelområden och hastighetsbegränsningar, vi ligger ofta under tillåten hastighetsbegränsning för att undvika svallskador.

Stolt över förbandets soldater

– Jag är stolt över våra soldater och sjömän, det är det bästa jag har sett och upplevt på mycket länge. Den ökade utbildningsambitionen som varit under detta utbildningsår, återspeglar sig verkligen på soldaterna och officerarna.
Min övertygelse om det svensk-finska samarbetet att skapa fungerande gemensamma enheter har bara besannats under övningen. Det är fascinerande att våra finska kollegor inom loppet av 24 timmar kan genomföra anfall på svensk mark, om man tänker på att de har transporterat sig från Finland. Väl på svensk mark har de snabbt organiserat sig till den svenska bataljonen, säger Mats Lindberg. 
Avslutningsvis uttrycker han sin stora glädje övar att ha andra enheter ur försvarsmakten med på amfibiebataljonens slutövning. Förutom våra egna enheter från Göteborg, bevakningsbåtkompaniet och HV Södertörn, har enheter ur Marinbasen, logistikbataljonen ur armén, flygvapnet och 4.sjöstridsflottiljen deltagit.
– Det har verkligen varit en combined joint exercise, avslutar Mats Lindberg och rusar vidare till nästa moment.