Slutövning för kadetterna på officersprogrammet

Under två veckor i maj genomförde kadetterna som är inne på sista utbildningsterminen av officersprogrammet sin avslutande övning. Syftet med övningen var att kadetterna skulle få pröva sina kunskaper i en internationell miljö.

Kadetterna samtalar med kaptenen på flyktingbåten. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna på väg ut ur fordonen för att ta hand om flyktingar.
Kadetterna på väg ut ur fordonen för att ta hand om flyktingar. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Omhändertagande av skadade civila.
Omhändertagande av skadade civila. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Vattenkanon kan vara ett effektivt vapen i vissa fall.
Vattenkanon kan vara ett effektivt vapen i vissa fall. Foto: Försvarsmakten
Kadetterna på väg ut ur fordonen för att ta hand om flyktingar. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Omhändertagande av skadade civila. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Vattenkanon kan vara ett effektivt vapen i vissa fall. Foto: Försvarsmakten

Övningen föregicks av en vecka med ett så kallat applikatoriskt exempel där kadetterna gavs möjlighet att taktiskt planera inför den kommande övningen. Hela utbildningen genomfördes som ett samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan.

Naturligtvis är det inte möjligt att fullt ut genomföra övningen helt realistisk, som i den verklighet kadetterna kommer att möta när de kommer ut i internationella insatser. Med stöd från försvarsmaktens förband och flera frivilligorganisationer blev övningen dock verklighetsnära för de deltagande kadetterna. Arméns kadetter gavs möjlighet att öva som chefer med de stridsfordon som används i våra internationella insatser. Kadetterna ur sjöstridskrafterna fick möjlighet att tjänstgöra ombord på fartyg och våra stridspiloter under utbildning fick möjlighet att flyga. Dessutom fick kadetterna tjänstgöra i en kompanistab och få se hur det är att arbeta i en sådan miljö.

Övningen inleddes ute på Livgardet under första veckan där kadetterna utbildades av Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint). Där gavs utbildning i allt från att kunna hantera stridsfordon till internationella konventioner. Kursen benämns “Peace Support Operations Junior Officers Course”.

Mot slutet av veckan förflyttades övningen ner till området kring Nyköping och Oxelösund, där den mer tillämpade delen tog vid.

Där fick kadetterna bland annat prova på att ta hand om flyktingar som kom med båt, för att lära sig att agera på ett korrekt sätt. Ett annat övningsmoment var att hantera en situation där det begicks övergrepp mot civilbefolkningen. Framförallt den sistnämnda situationen kräver ett gott omdöme och förmåga att agera på ett sätt som inte riskerar att utlösa mer våld. I våra insatser utomlands regleras ju också verksamheten mycket noga av olika avtal, bland annat det som man benämner ”Rules of engagement” (ROE). I en svår situation som kräver att man agerar snabbt gäller det att kunna dessa bestämmelser utantill, för tiden medger inte att man slår upp det i någon pärm.

När jag frågade kadetterna hur de upplevde övningen, så fick jag överlag positiva svar, trots att vädret den dagen jag besökte övningen knappast kunde betecknas som särskilt bra. Kadetten Fredrik Gustafsson som jag talade med ute vid den gamla kustartilleribefästningen Femöre tyckte att övningen var mycket bra.