Sjömän testas för tuberkulos

Alla sjömän och soldater som tjänstgjort på ME 01 i Adenviken utanför Somalia, uppmanas nu att testa sig för tuberkulos. Detta efter att åtta stycken varit positiva i ett tuberkulostest som togs i samband med en återträff för personalen.

– Det betyder inte nödvändigtvis att de blivit smittade under själva insatsen. Men TBC är en vanlig sjukdom i Afrika, så för att vara på säkra sidan bör all personal testas, säger Peter Holgersson, Marinläkare.

Varje soldat och sjöman som deltar i internationella insatser genomgår hälsoundersökningar, där det ingår vaccinering och blodprov. Som en del i denna hälsokontroll togs ett blodprov vid återträffen för dem som deltog i insatsen i Adenviken. Syftet var att undersöka om deltagarna någon gång i livet haft kontakt med tuberkulosbakterier, ett så kallat Quantiferontest.

Av de cirka 100 personer som det togs prov på var åtta positiva. Det vill säga - de visade tecken på att de någon gång i livet har haft kontakt med tuberkulosbakterier. Testet kan dock inte avgöra när man haft kontakt med bakterierna.

De flesta som utsätts för smitta av tuberkulosbakterier blir inte sjuka utan får den vilande formen (latent tuberkulos). En person med latent tuberkulos är inte smittsam och är att betrakta som frisk. Men eftersom bakterierna kan slå sig ned i lungorna har de med ett positivt prov för säkerhets skull remitterats för röntgenundersökning av lungorna.

– Av dem som hittills är undersökta, har ingen visat några tecken på aktiv tuberkulos, säger Peter Holgersson.

Den svenska personalen på ME 02 och FHQ kommer att erbjudas samma möjligheter till tester när deras insats är avslutad.