Sista värnpliktiga jägarna rycker ut

Den 10 juni 2010 ryckte I 19:s jägargruppbefäl och jägarsoldater ut efter 14 respektive 11 månaders värnpliktig grundutbildning. – De är en unik elit som är oerhört eftertraktade i Försvarsmaktens kommande rekrytering till stående förband, säger överstelöjtnant Urban Edlund,chef för Arméns jägarbataljon.

Chefen för Norrbottens regemente Olof Granander och Urban Edlund, chef för Arméns jägarbataljon under ceremonin. Foto: Johan Althen/Försvarsmakten
Jägarsoldat.
Jägarsoldat. Foto: Johan Althen/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottens regemente Olof Granander höll tal där han tackade soldaterna för deras insatser.
Chefen för Norrbottens regemente Olof Granander höll tal där han tackade soldaterna för deras insatser. Foto: Johan Althen/Försvarsmakten
Jägarsoldat. Foto: Johan Althen/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottens regemente Olof Granander höll tal där han tackade soldaterna för deras insatser. Foto: Johan Althen/Försvarsmakten

För nästan exakt 30 år sedan ryckte de första värnpliktiga in som den första årskullen blivande jägare. Sedan dess har uppskattningsvis 15 000 ungdomar genomfört sin grundutbildning i Arvidsjaur.

Under deras sista dag vid Arméns jägarbataljon genomfördes en ceremoni med utdelning av värnpliktsmedalj samt pris till bäste jägare och bäste kamrat vid respektive jägarskvadron.

Chefen för Norrbottens regemente Olof Granander höll tal där han tackade soldaterna för deras insatser under den krävande utbildningen. De har under hela våren genomfört tillämpade övningar som avlöst varandra och på så sätt successivt utvecklat plutonen, skvadronen och bataljonen till att hålla mycket hög klass.

Blå dragoner

I sin avslutande genomgång poängterade chefen för Arméns jägarbataljon vikten av att hålla kontakten mellan varandra efter genomförd utbildning. Sedan mer än sextio år finns kamratföreningen Blå Dragoner för att behålla kontakten med sina kamrater och vidmakthålla samhörigheten med andra dragoner. Idag finns ett mycket aktivt nätverk av föredetta värnpliktiga. Kamratföreningen har en hemsida som soldaterna uppmanas ta del av för att behålla kontakten.
- Kamratföreningen Blå dragoner är den naturliga länken för att fortsättningsvis kunna hålla kontakten med förbandet, säger Urban Edlund. 

Från och med den 1 juli 2010 blir grundutbildningen frivillig. För Arméns jägarbataljon innebär det att soldater som tjänstgör på bataljonens andra vakt- och insatspluton, de som ryckte in i januari, får fullfölja sin grundutbildning frivilligt, fram till november.