Sista mucken i Sverige

– Muck, muck, muck, muck, skanderade de 59 värnpliktiga soldaterna på FMTS när de för sista gången marscherade mot grindarna, och när de var framme gav plutonchefen Hans-Olof Egberth sin sista order:– Höger, vänster om, muck!

FMTS sista värnpliktiga genomför sin sista marsch - ut genom grindarna från flottiljområdet. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Ni tar med värdefulla kunskaper, erfarenheter och minnen härifrån sa överstelöjtnant Niklas Jörnsby, 1. tekniska bataljonens chef.
Ni tar med värdefulla kunskaper, erfarenheter och minnen härifrån sa överstelöjtnant Niklas Jörnsby, 1. tekniska bataljonens chef. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Utdelning av värnpliktsmedalj förrättades av överstelöjtnant Niklas Jörnsby.
Utdelning av värnpliktsmedalj förrättades av överstelöjtnant Niklas Jörnsby. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Josef Näs har trivts bra som gruppchef på den tekniska plutonen och kan tänka sig att söka officersutbildning framöver.
Josef Näs har trivts bra som gruppchef på den tekniska plutonen och kan tänka sig att söka officersutbildning framöver. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Ni tar med värdefulla kunskaper, erfarenheter och minnen härifrån sa överstelöjtnant Niklas Jörnsby, 1. tekniska bataljonens chef. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Utdelning av värnpliktsmedalj förrättades av överstelöjtnant Niklas Jörnsby. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Josef Näs har trivts bra som gruppchef på den tekniska plutonen och kan tänka sig att söka officersutbildning framöver. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

Med ett jubel sprang soldaterna ut från flottiljområdet, efter nästan ett års utbildning till tekniska soldater. Dessförinnan hade de stått prydligt uppställda på en gräsplan och fått gratulationer och kloka ord på vägen av både skolans chef Mats Klintäng och 1. tekniska bataljonens chef Niklas Jörnsby.

– Ni tar med värdefulla kunskaper, erfarenheter och minnen härifrån, sa Niklas Jörnsby. Ni är viktiga som ambassadörer för Försvarsmakten, och jag ber er sprida kunskap om Försvarsmakten bland era vänner och anhöriga.

FMTS var det sista av alla Försvarsmaktens förband att genomföra sin utryckningsceremoni, och det faktum att detta är den allra sista värnpliktsutryckningen gav också en särskild prägel av högtid åt ceremonin. Nu lämnar Försvarsmakten värnpliktssystemet för att istället gå in i frivillig rekrytering. Flera av de soldater som muckade kommer också tillbaka som soldater i NBG eller som anställda soldater vid den tekniska bataljonen. Josef Näs är en av de soldater som muckar, men han funderar över att söka officersutbildning till hösten, till exempel som teknisk officer.

– Det här året har varit väldigt givande, säger han. Jag har växt som person och som kamrat, och det har varit lärorikt och intressant. Plutonen har varit väldigt bra och tagit hand om allihop.

Josef Näs fick dubbla utmärkelser vid ceremonin, både som Bästa soldat och Bästa kamrat. Till Bäste mekaniker utsågs Fredrik Svensson.