Sista muck!

Inneliggande åldersklass 2009/10, SkyddC sista värnpliktiga, ryckte ut torsdag den 17 juni. I samband med detta genomfördes en ceremoni tillsammans med SkyddC personal och inbjudna gäster, anhöriga, veteraner och I 20 Kamratförening.

En ceremoni hölls för att manifestera den sista värnpliktskullen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Överste Söderström delade ut värnpliktsmedaljen ”För Rikets Försvar” till alla värnpliktiga.
Överste Söderström delade ut värnpliktsmedaljen ”För Rikets Försvar” till alla värnpliktiga. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Richard Dahlstedt (till höger) utsågs till Bäste motorman. Utmärkelserna Bäste soldat och Bäste kamrat tilldelades Markus Lindholm.
Richard Dahlstedt (till höger) utsågs till Bäste motorman. Utmärkelserna Bäste soldat och Bäste kamrat tilldelades Markus Lindholm. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Ceremonin avslutades med kaffe vid Regementsmuséet.
Ceremonin avslutades med kaffe vid Regementsmuséet. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Överste Söderström delade ut värnpliktsmedaljen ”För Rikets Försvar” till alla värnpliktiga. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Richard Dahlstedt (till höger) utsågs till Bäste motorman. Utmärkelserna Bäste soldat och Bäste kamrat tilldelades Markus Lindholm. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Ceremonin avslutades med kaffe vid Regementsmuséet. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Syftet med ceremonin var att manifestera den sista värnpliktskullen, men även celebrera att SkyddC fått ett eget truppslagstecken.

Utdrag ur överste Gunnar Söderströms tal till de värnpliktiga:

– Soldater Det är med vedmod jag avtackar er efter ett års värnplikttjänstgöring. Vedmod därför att en epok går i graven när värnplikten nu blir vilande. Tidpunkten är därför historisk.

Tack för att ni under ett års tid ställt er till förfogande för SkyddC, Försvarsmakten och för kungariket Sverige. Tack för att ni gjort det med en vilja och en entusiasm att göra ett bra jobb.

Jag vet att några av er kommer att fortsätta en karriär som soldat eller officer. Ni som för stunden inte finner det som ett alternativ ska veta att om ni ändrar er så vill vi gärna anställa dugligt folk. För er som inte kan tänka er en kontinuerlig anställning som officer eller soldat vill jag att ni överväger det som kallas tidvis anställning. Denna anställning är tänkt att fungera på motsvarande sätt som reservofficersanställningen gjorde, det vill säga att man kommer in och tjänstgör i perioder. Exakt hur detta kommer att se ut med förmåner och löner kommer vi att orientera er om så fort vi har mer information.

Till er som lämnar oss för gott säger jag lycka till i ert framtida värv. Kom dock ihåg att i fall av krig och örlog finns ni i våra register och ni kommer att vara krigsplacerade vid kompaniet ännu en tid.

Därefter delade överste Söderström ut värnpliktsmedaljen ”För Rikets Försvar” till alla värnpliktiga. Som traditionen bjuder utsågs också Bäste motorman, Bäste kamrat och Bäste soldat.