Salt blir sött

HMS Carlskrona fortsätter att patrullera farvattnen utanför Somalias kuster med sin besättning på 165 personer. En viktig förutsättning för att lösa uppgiften i det varma klimatet är tillgången på rent färskvatten. Besättningen kan själva rena sitt vatten ombord.

Mikael Björklund och hans kollegor på HMS Carlskrona får sitt vatten genom reningsanläggningen ombord på fartyget. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

– Vi har renare vatten ombord än vad vi har hemma i kranen. Vattnet blir så rent att vi är tvungna att tillsätta mineraler för att vattnet ska lämpa sig som dricksvatten, säger Mikael Björkman, motormekaniker ombord. 

Anläggningen har kapacitet att tillverka mer vatten än vad besättningen gör av med.

– Reningsprocessen benämns "omvänd osmos", vilket förenklat innebär att man lägger på ett yttre tryck som gör att vattenmolekylerna passerar genom ett membran samtidigt som salterna stannar kvar på andra sidan av membranet, säger Mikael Björkman.

När fartyget ligger i hamn stängs anläggningen av eftersom vattnet inne i hamnarna inte är tillräckligt rent för att göra dricksvatten av. Därför fyller besättningen upp färskvattentankarna till max precis innan de går in till hamn.

Vattnet används till matlagning, dusch, tvätt, disk och toaletter. Efter användning leds det smutsiga vattnet till ned till en stor tank. Till tanken finns ett reningsverk kopplat.
– I reningsverket tillsätts järnklorid och syre. Järnkloriden sätter sig på de fasta partiklarna och suger till sig syre som gör att de fasta partiklarna blir lättare och stiger till ytan. Ytan skrapas av och återstående rent vatten pumpas ut i havet, säger P-A Sjöberg, maskinuppbördsman ombord.