Riksdagsvalda besökte Mazar-e-Sharif

Under drygt två dygn besökte en delegation på fem personer från Sveriges riksdag Provincial Reconstruction Team, PRT MeS, i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. Denna svensk-finländska enhet tjänstgör inom ramen för International Security Assistance Force, ISAF, till stöd för den Afghanska regeringen. Gästerna kom att mötas av ett omfattande program under sitt besök som följdes av Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström.

Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, mötte besöksgruppen på campens flaggplan. Här möter han försvarsutskottets ordförande, Anders Karlsson, tillsammans med generallöjtnant Anders Lindström. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Major Jan Pasma bjöd gästerna på en rundvandring på Camp Northern Lights. På bilden ser vi från vänster Henrik von Sydow, Fredrik Malm, Peter Rådberg, Anders Karlsson och Peter Hultqvist.
Major Jan Pasma bjöd gästerna på en rundvandring på Camp Northern Lights. På bilden ser vi från vänster Henrik von Sydow, Fredrik Malm, Peter Rådberg, Anders Karlsson och Peter Hultqvist. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Generallöjtnant Anders Lindström tog tillfället i akt att informera den svenska kontingentens soldater i anslutning till besöket. Bland annat kunde han meddela en glädjande höjning av missionstillägget för Afghanistan.
Generallöjtnant Anders Lindström tog tillfället i akt att informera den svenska kontingentens soldater i anslutning till besöket. Bland annat kunde han meddela en glädjande höjning av missionstillägget för Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Major Jan Pasma bjöd gästerna på en rundvandring på Camp Northern Lights. På bilden ser vi från vänster Henrik von Sydow, Fredrik Malm, Peter Rådberg, Anders Karlsson och Peter Hultqvist. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Generallöjtnant Anders Lindström tog tillfället i akt att informera den svenska kontingentens soldater i anslutning till besöket. Bland annat kunde han meddela en glädjande höjning av missionstillägget för Afghanistan. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

På plats i Mazar-e-Sharif väntade chefen för PRT MeS, överste Gustaf Fahl med personal på måndagen kväll den sista maj. Efter en lång dags resa anlände besökarna för att bli mottagna och installerade inför den kommande morgonens besök till Isafs högkvarter för den norra regionen. Efter en inledande genomgång av chefen för Regional Command North, general Leidenberger besöktes en utbildningsanläggning för den Afghanska polisen.

Syftet med besöket var bland annat att få aktuell information om verksamheten vid förbandet. Besöket var också tänkt att ge de riksdagsvalda en möjlighet att få personlig insikt i hur uppdraget utförs i insatsområdet. Detta i kombination med att möta den personal som jobbar på fältet och att kunna diskutera med dem om den verklighet som den möter.

Utöver detta rymde programmet möte med representanter ur FN, Svenska Afghanistankommittén och även andra ”Non Governmental Organisations”, NGO:er.

Svenska mentorer

En viktig del i programmet var att möta den enhet, OMLT, som arbetar som mentor åt den afghanska armén. Denna enhet besöktes på basen Camp Shahen/Mike Spann i utkanten av Mazar-e-Sharif.

Sverige är ett av många länder som fungerar som mentor åt den afghanska armén. Detta arbete är av yttersta vikt för Afghanistans framtid. Att bygga upp säkerhetsstrukturer så att afghanerna själva kan ansvara för sin egen säkerhet är syftet med mentorskapet.

Givande besök

I de avslutande diskussionerna och sammanfattningen framkom det att riksdagsledamöterna kände sig väl mottagna och att programmet inneburit att de fått en omfattande och fördjupad kunskap om den insats som Försvarsmakten genomför i norra Afghanistan.