Pepparspray-utbildning på Camp Victoria

Många nervösa soldater samlades utanför gymnastikhallen för att genomgå en utbildning i OC - eller pepparspray som det kallas i folkmun.

De som ska ha pepparspray som vapen måste själva prova på hur det känns att bli utsatt för den. Foto: Johnny Larsson Struwe/Försvarsmakten
En övningsdeltagare får hjälp av en kollega att ta sig till saneringen.
En övningsdeltagare får hjälp av en kollega att ta sig till saneringen. Foto: Johnny Larsson Struwe/Försvarsmakten
En övningsdeltagare får hjälp av en kollega att ta sig till saneringen. Foto: Johnny Larsson Struwe/Försvarsmakten

OC är den internationella förkortningen på pepparspray av det latinska namnet på växtsaften från chilifrukten, Oleoresin Capsicum. Det är inget ofarligt vapen men i förhållande till batong och eldhandvapen ger det inga bestående men hos den som blir utsatt.
– Den största fördelen med OC är att vi kan försätta motståndaren ur stridbart skick utan att skada honom nämnvärt, säger Christopher Johansson, instruktör på dagens OC-utbildning. Oftast är den som blir utsatt för OC helt återställd inom ett dygn, fortsätter han. 

Under utbildningen, som är indelad i en praktisk och en teoretisk del, får deltagarna lära sig om hur man hanterar OC, som klassas som ett vapen. För att öka förståelsen för den verkan som man någon gång kanske kommer att tillfoga andra, så måste soldaten själv ha blivit utsatt för OC.

Soldaterna får också lära sig att kunna agera trots den smärta som pepparsprayen åsamkat dem. Detta sker genom en hinderbana i tre steg där soldaterna får använda händer, batong och till slut lägga ner en angripare genom att dra sitt vapen och därefter sätta handfängsel på angriparen.  

Deltagarna för dagen bestod både av soldater som kommer utrustas med OC i sin tjänst och därmed måste gå utbildningen och frivilliga som själva anmält sig till den.
– Jag anmälde mig för att det är kul att testa på och man har hört andra prata om hur hemskt det ska vara. Man måste ju prova själv, säger Filip Dahlgren, en av de frivilliga som genomgick utbildningen.