Ovärderlig kunskap för flygunderhållet

Enheten som sysslar med flygunderhåll är väldigt positiva över övningen Azor. Kunskapen de har med sig från Spanien kommer att vara oerhört nyttig när de nästa år är på insats i Afghanistan.-Den erfarenhet vi fått är ovärderlig, säger Patrick Eriksson, kompanichef för flygunderhållet.

Patrick Eriksson har fått, som han själv säger, ovärderlig kunskap inför insatsen i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten/Nina Karlsson
Flygunderhållet är nyckeln för att det överhuvudtaget ska kunna bli någon flygning.
Flygunderhållet är nyckeln för att det överhuvudtaget ska kunna bli någon flygning. Foto: Försvarsmakten/Nina Karlsson
Peter Johansson går igenom och vid behov lagar besättningens säkerhetsutrusning, i det här fallet hjälmen.
Peter Johansson går igenom och vid behov lagar besättningens säkerhetsutrusning, i det här fallet hjälmen. Foto: Försvarsmakten/Nina Karlsson
Flygunderhållet är nyckeln för att det överhuvudtaget ska kunna bli någon flygning. Foto: Försvarsmakten/Nina Karlsson
Peter Johansson går igenom och vid behov lagar besättningens säkerhetsutrusning, i det här fallet hjälmen. Foto: Försvarsmakten/Nina Karlsson

Helikopterövningen Azor är fortfarande i full gång, men nu har svenskarna gjort en rotation, och ny personal är på plats. Men trots att det återstår en vecka av övningen kan Patrick Eriksson slå fast att Azor är en succé, från hans sätt att se det.
-Jag vet att helikopterbesättningarna inte uppnått målen på grund av vädret (se tidigare artikel), men vi kan säga tvärtom. Det vi har upptäckt här nere skulle vi aldrig ha kunnat få kunskap om hemma.
–Vi går igenom och tittar över varje pryl vi ska ha med oss, vi vill inte ha för mycket, men inte heller för lite, säger han där han sitter omringad av de sex containrarna som gruppen haft med sig från Sverige.

Afghanistan

Nu har han och de övriga ganska klart för sig hur utrustningslistan ska se ut inför Afghanistan. Fast han påpekar att allt går inte att förutse, något som också har inträffat i Spanien. En del av helikopterns bränslesystem gick sönder, och då var det bara att beställa från Sverige. Något som gick väldigt smidigt, det tog ett dygn så var reservdelen på plats och monterad på helikoptern.
Deras jobb i korthet går ut på att göra ett underhåll efter varje flygning, utvärdera och sedan om det behövs göra det praktiska arbetet.
-Vi försöker så mycket som möjligt jobba som i Sverige, och inte heller krångla till det för mycket.

Njuter

Det syns tydligt att Patrick Eriksson trivs på övningen, han bara njuter av alla bitar som fallit på plats.
-Det är alltid detaljerna som avgör om det blir succé eller fiasko. Nu har vi fått träna gruppen att agera i en internationell miljö, plus att vi också haft bra utbyte med andra länder.
Det går utan tvekan slå fast att Patrick Eriksson och hans gäng har kommit en bra bit på vägen i planeringen inför Afghanistan. En insats som för Helikopterflottiljen börjar i april 2011 och sträcker sig över två år.
-Jag har inte direkt varit orolig, men mycket som jag funderat på har nu fått ett svar. Det känns bra att ha fått detta kvitto.