ÖB ser framåt

"Det finns hur många utmaningar som helst, men jag är helt övertygad om att vi kommer att leverera", säger överbefälhavaren (ÖB) Sverker Göranson när han besöker Halmstads garnison för att tala med personalen om de stora förändringar Försvarsmakten genomgår just nu.

Överbefälhavaren (ÖB) Sverker Göranson besökte Halmstads garnison för att tala med personalen om de stora förändringar Försvarsmakten genomgår just nu. Foto: Sven-Olof Willhöft
Chefen för Halmstad garnison, överste Lennart Klevensparr, hälsar överbefälhavaren välkommen till Halmstad garnison.
Chefen för Halmstad garnison, överste Lennart Klevensparr, hälsar överbefälhavaren välkommen till Halmstad garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft
"Det finns hur många utmaningar som helst, men jag är helt övertygad om att vi kommer att leverera", säger överbefälhavaren.
"Det finns hur många utmaningar som helst, men jag är helt övertygad om att vi kommer att leverera", säger överbefälhavaren. Foto: Sven-Olof Willhöft
"Jag uppskattar tydligheten i budskapet från ÖB om vart vi är på väg", säger Stefan Klawitter, lärare på Militärhögskolan i Halmstad.
"Jag uppskattar tydligheten i budskapet från ÖB om vart vi är på väg", säger Stefan Klawitter, lärare på Militärhögskolan i Halmstad. Foto: Sven-Olof Willhöft
Chefen för Halmstad garnison, överste Lennart Klevensparr, hälsar överbefälhavaren välkommen till Halmstad garnison. Foto: Sven-Olof Willhöft
"Det finns hur många utmaningar som helst, men jag är helt övertygad om att vi kommer att leverera", säger överbefälhavaren. Foto: Sven-Olof Willhöft
"Jag uppskattar tydligheten i budskapet från ÖB om vart vi är på väg", säger Stefan Klawitter, lärare på Militärhögskolan i Halmstad. Foto: Sven-Olof Willhöft

Efter 14 intensiva månader som ÖB är han på väg att slutföra sin rundresa till alla förband, för att ge sin syn på den nya inriktning för Försvarsmakten som nu beslutats av regering och riksdag.

Huvudbudskapet är att det är dags att synliggöra Försvarsmakten i samhället. 
– Vi är redan respekterade i utlandet för vårt sätt att arbeta, och likaså hos de organisationer och myndigheter vi samarbetar med, säger ÖB. Nu är det dags att svenska folket får förståelse för vad vi gör, och också kan respektera våra medarbetare och vårt arbete.
ÖB lyfte fram de nästan 400 olika nationella insatser, allt från sjöräddning till eftersök av försvunna personer, som genomfördes under förra året, men också Försvarsmaktens pågående insatser i tre världsdelar.
– Ta varje tillfälle ni får att berätta för alla, som goda ambassadörer utifrån er yrkesstolthet, vad ni gör, uppmanade han. Vi är beredda hela året, veckans alla dagar, dygnet runt att stödja samhället på uppdrag av regeringen på ett sätt som ingen annan kan göra. Det är värt att premiera, sade han med eftertryck.

ÖB pekade på att kunskapen om Försvarsmakten idag är låg hos svenska folket, och hur den måste öka om Försvarsmakten ska kunna attrahera och rekrytera ungdomar framöver.
Med den nyss startade informationskampanjen hoppas man kunna starta en diskussion om Försvarsmakten som kan leda till en ökad kunskap och ett intresse för Försvarsmakten som arbetsgivare. Många ungdomar är osäkra på hur just de kan passa in i ett yrke som soldat eller officer.
– De frågorna som ställs i kampanjen kan uppfattas som provocerande, men vårt syfte är just att skapa debatt och få människor att ta ställning till vår verksamhet, säger ÖB.

ÖB lyfte fram Försvarsmaktens nya strategiska förändringsmål som bl a innebär att förbanden ska vara mer tillgängliga och snabbt gripbara. Det förutsätter en förändrad personalförsörjning som bygger på frivilligt rekryterad personal istället för allmän värnplikt. Att införa internationell tjänstgöringsplikt för samtliga anställda är en logisk förlängning  av regeringens inriktning och uppdrag till Försvarsmakten, men än återstår beslut att fatta innan det kan genomföras.
– Jag uppskattar tydligheten i budskapet från ÖB om vart vi är på väg, och att det finns en samstämmighet med vad politikerna säger, kommenterar Stefan Klawitter, lärare på Militärhögskolan. Det är klart att det finns friktioner under en sådan omställning som denna, och det gör att det inte alltid är så lätt att genomföra de uppdrag vi har fått.

– Ödmjukhet är ett ledord när det gäller omställningen, och det kommer att ta tid att fullt ut genomföra förändringen av personalförsörjningssystemet, påpekar ÖB. Vi har olika roller i Försvarsmakten, men vi har ett gemensamt ansvar att genomföra de här förändringarna. Budskapet är tydligt till den egna personalen:
– Det går, avslutar ÖB med eftertryck.