Nyutnämnda amfibiedykare

För några veckor sedan stod fem soldater uppställda i korridoren med packad utrustning redo att utgå för att genomföra slutprov till Amfibiedykare. Spända och koncentrerade lyssnade soldaterna på befälet som gav dem ingångsvärden:– Fatta utrustningen och ilasta stridsbåten!

Dykare har brutit ytan efter genomfört arbete. Foto: Amfibiedykarna, Amf 1
Amfibiedykare genomför rekognosering av strand.
Amfibiedykare genomför rekognosering av strand. Foto: Amfibiedykarna, Amf 1
Amfibiedykare söker av botten.
Amfibiedykare söker av botten. Foto: Amfibiedykarna, Amf 1
Amfibiedykare genomför rekognosering av strand. Foto: Amfibiedykarna, Amf 1
Amfibiedykare söker av botten. Foto: Amfibiedykarna, Amf 1

Efter omkring nio månaders tjänst på amfibieregementet var det dags för soldaterna att visa sina kunskaper som byggts upp under året.

Uttagning till dykelev

Utbildningen till amfibiedykare är omfattande och värnpliktsåret utnyttjas maximalt till utbildning, övning och för att befästa kunskaper. Utbildningen börjar redan vid inrycket då soldaterna genomför grundläggande soldatutbildning, där efter sker en frivillig extrauttagning där en grupp tas ut till dykelever och dessa påbörjar sedan den grundläggande dykutbildningen.

Sedan består utbildningen av fortsatt dykutbildning, gruppstrid, spaning, minröjning, undervattensprängtjänst, taktiskt dykutbildning, bataljonsövning och slutövning med amfibiebataljonen. Under året så skall även kraven för amfibiesoldat uppfyllas som snabbmarsch, stridshinderbana och Övning Amfibie. 

– Det har inte varit många lugna stunder. Det har varit en stor utmaning men det har varit väldigt roligt. Utbildningen har bestått av så många olika saker, säger en av soldaterna.

Slutprov i dyktjänst

Under slutprovet fick dykarna bevisa att de har vad som krävs för att kunna utnämnas till Amfibiedykare. Omfattande läkartester, psykiska som fysiska tester genomförs innan utbildningen kan påbörjas för att kontrollera att soldaten har kapaciteten att fullgöra hela utbildningen.

Soldaterna klarade av slutprovet med godkänt resultat. Men med endast en helg emellan så var det dags för 2:a amfibiebataljonens slutövning. Nu ingick dykarna tillsammans med övriga enheter i bataljonen.  Efter slutövningen har vård av materiel genomförts och med endast ett par veckor kvar till utryckning tycks soldaterna vara nöjda över sin utbildning.

– Det skall bli skönt att mucka men jag kommer att sakna tiden här på Amf 1. Jag hoppas att jag kommer tillbaka en dag, säger en amfibiedykare som sökt vidare till officer.