Muck för sista kullen värnpliktiga på Amf 1

– Jag har trivts jättebra under min värnplikt. Det har varit bra utbildning och bra befäl, säger Nils Skanebo som har gjort värnplikten som stridsbåtförare.

Överstelöjtnant Patrik Gardesten tackar soldaterna för året. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Nils Skanebo kommer tillbaka efter sommaren.
Nils Skanebo kommer tillbaka efter sommaren. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Sanne Annersand har valt att utbilda sig civilt.
Sanne Annersand har valt att utbilda sig civilt. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Nils Skanebo kommer tillbaka efter sommaren. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1
Sanne Annersand har valt att utbilda sig civilt. Foto: Kristina Swaan/ Amf 1

Under sommaren kommer dock Nils att göra något helt annat innan han börjar sin anställning på amfibieregementet, han ska jobba som dräng.

 

I dag var det alltså dags för den sista kullen värnpliktiga på amfibieregementet att rycka ut enligt den nuvarande pliktlagen. Från den första juli är de inneliggande soldaterna och sjömännen på förbandet frivilliga och kan när som helst efter det datumet välja att bryta sin tjänstgöring.

 

Efter 11 månader, stod det nu 365 förväntansfulla amfibie- och kustjägarsoldater redo för att möta nya utmaningar. Några ska studera på högskolor, andra har fått jobb och 76 stycken av killarna och tjejerna kommer tillbaka till amfibieregementet efter sommaren som anställda.


– Det absolut bästa med lumpen, förutom utbildningen i sig, har varit kamratskapet, det är därför jag vill vara kvar på förbandet, sa Nils med ett stort leende.

 

Sanne Annersand som också muckar i dag efter 11 månader på underhållskompaniet som sjukvårdare, väljer att inte fortsätta den militära banan just nu.


– Jag är intresserad av att göra en insats, åka i väg på mission, men jag vill också få en civil utbildning så det ska jag satsa på först, säger Sanne.

 

Klockan 12.30 genomfördes den absolut sista bataljonsuppställningen för det här gänget. Den nytillträdde bataljonschefen överstelöjtnant Patrik Gardesten tackade soldaterna för ett väl genomfört utbildningsår. Gardesten har fram till den 19 juni varit ställföreträdande chef på amfibiebataljonen.

Efter chefens tal var det dags för prisutdelning. Vandringspokalen för Berga stafetten vanns av soldaterna på amfibieskyttekompaniet och pris för bästa soldat delades ut - en soldat ur varje kompani fick pris.


Vi på Amfibieregementet vill tacka alla soldater för era insatser under året, vi vill också rikta ett tack till era anhöriga.