Muck för de sista värnpliktiga

När Emma Gustafsson går ut genom regementsgrindarna torsdagen den 24 juni är hon med och skriver historia – hon är en av de 182 värnpliktiga soldater som nu muckar från Lv 6. Men hon tar snart steget in i den nya Försvarsmakten som soldat i Nordic Battlegroup (NBG).

De 182 soldaterna blir de sista värnpliktiga som marscherar ut från Lv 6. Från 1 juli blir värnplikten vilande, och regementet börjar anställa soldater. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Emma Gustafsson muckar från Lv 6 och 23/97-kompaniet men återkommer i augusti som anställd soldat i NBG.
Emma Gustafsson muckar från Lv 6 och 23/97-kompaniet men återkommer i augusti som anställd soldat i NBG. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
En välövad och välutbildad bataljon ställde upp för sin utryckningsceremoni.
En välövad och välutbildad bataljon ställde upp för sin utryckningsceremoni. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Utdelning av värnpliktsmedalj
Utdelning av värnpliktsmedalj Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Emma Gustafsson muckar från Lv 6 och 23/97-kompaniet men återkommer i augusti som anställd soldat i NBG. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
En välövad och välutbildad bataljon ställde upp för sin utryckningsceremoni. Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten
Utdelning av värnpliktsmedalj Foto: Sven-Olof Willhöft/Försvarsmakten

– Det är en historisk dag, sa bataljonchefen, överstelöjtnant Johan Kämpe, som talade till de värnpliktiga soldaterna vid utryckningsceremonin.
När de värnpliktiga soldaterna lämnade Luftvärnsregementet (Lv 6) var det den allra sista utryckningen i det värnpliktssystem som Försvarsmakten nu lämnar, för att istället gå in i frivillig rekrytering.
Det sista värnpliktsåret har innehållit många övningar, och bataljonschefen konstaterade att det var en välutbildad bataljon som stod framför honom.
–Ni har alla visat att ni kan fokusera och tillsammans lösa ut uppgifter även under tuffa förhållanden, sa Johan Kämpe i sitt tal till soldaterna.

Emma Gustafsson har gjort lumpen som luftvärnsplutonbefäl och radaroperatör, och har blandade känslor inför muck.
– Jag tycker att det känns skönt att rycka ut, men också tråkigt att lämna kamraterna.
Just gemenskapen och att jobba tätt tillsammans är något hon uppskattat, och lärt sig mycket av.
– Jag har lärt mig mer om mina egna gränser, säger hon, man märker vad som fungerar och som inte fungerar.

Efter några veckors sommarledighet kommer hon nu att rycka in som anställd soldat i den radarenhet (LAP-unit) som Lv 6 kommer att bidra med till NBG.
– Jag har känt från början att jag vill fortsätta, säger hon, och NBG lät som en bra ingång i yrket. Stämningen på hela regementet har varit väldigt bra och jag vill gärna stanna här.

Viktor Johansson som gjort lumpen som insatssoldat är också nöjd med sitt värnpliktsår, men tycker det känns bra att få sluta nu.
– Det har varit bra, man har lärt sig en hel del. Ordning och disciplin, till exempel. Och att bädda sängen.

Bataljonschefen talade också just om hur de värnpliktiga mognat under året, och uppmanade dem att ta vara på det de lärt sig.
– Ta med er den vilja och den ödmjukhet ni har visat, ut i det civila, sa han. Det kommer ni ha nytta av under resten av ert liv.