Människosmuggling över Adenviken

Under ett rutinuppdrag i Adenviken upptäckte HMS Carlskronas helikopter i går en mindre båt med ovanligt mycket folk ombord. Det stora antalet människor väckte misstankar om människosmuggling och HMS Carlskrona satte kurs mot båten för att undersöka den närmare.

HMS Carlskrona närmar sig den lilla båten som hade satt upp presenningar som skydd mot den starka solen. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Det överlämnade dricksvattnet var välbehövligt i värmen och trängseln ombord.
Det överlämnade dricksvattnet var välbehövligt i värmen och trängseln ombord. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Momentet avslutat och båten fortsätter mot Jemen.
Momentet avslutat och båten fortsätter mot Jemen. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Det överlämnade dricksvattnet var välbehövligt i värmen och trängseln ombord. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Momentet avslutat och båten fortsätter mot Jemen. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

– När vi var framme inledde vi med att försöka skapa kontakt med hjälp av våra tolkar som pratar i en speciell högtalaranläggning riktad mot båten. De var samarbetsvilliga och vi skickade över vår bordningsstyrka för att inspektera båten närmare. Framme vid båten konstaterade bordningsstyrkan att det var drygt 100 personer i en nio meter lång båt, men trots trängseln ombord verkade samtliga vara vid gott mod, säger vaktchefen Pelle Egnell.

Bordningsstyrkan delade också ut vatten och hembakat bröd till alla i båten som var på väg från Somalia till Jemen.
– Eftersom det inte ligger inom vårt mandat att hantera människosmuggling rapporterade vi händelsen till UNHCR och den jeminitiska kustbevakningen som hanterar ärendet vidare säger Pelle Egnell.

Efter ett par dagar kom uppgifter från FN-organet UNHCR i Jemen att passagerarna i båten som tidigare rapporterats av HMS Carlskrona anlänt till jeminitiska Al-Hamra i Hadramout Governorate. Totalt togs 106 etiopier och tre somalier emot av UNHCR´s Mayfaa Registration Center den 8 juni.