Luftvärnet möter hårt motstånd

Sju mil söder om Stuttgart i södra Tyskland ligger övningsfältet Heuberg. Det är där ELITE (Electronic Warfare Live Training Exercise), en stor luftvärns- kontra flygvapenövning, genomförs just nu. Luftvärnsregementet är på plats med sina system som får mäta sig mot en mängd avancerade motståndare.

Ett tyskt Tornadoplan flyger lågt i ett försök att undkomma luftvärn. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr i samtal med Mårten Cederkrantz och Per Nordberg som sköter EldE 23. EldE 23 eller ”BAMSE” deltar i ELITE för första gången.
Regementschef Lennart Klevensparr i samtal med Mårten Cederkrantz och Per Nordberg som sköter EldE 23. EldE 23 eller ”BAMSE” deltar i ELITE för första gången. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Eleverna från LvSS går igenom likheter och skillnader i arbetssätt mellan det svenska och holländska luftvärnet, tillsammans med kurschef Martin Stegmark, efter ett besök oss den holländska delegationen på ELITE.
Eleverna från LvSS går igenom likheter och skillnader i arbetssätt mellan det svenska och holländska luftvärnet, tillsammans med kurschef Martin Stegmark, efter ett besök oss den holländska delegationen på ELITE. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Helikoptrar passerar förbi EldE 23.
Helikoptrar passerar förbi EldE 23. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Regementschef Lennart Klevensparr i samtal med Mårten Cederkrantz och Per Nordberg som sköter EldE 23. EldE 23 eller ”BAMSE” deltar i ELITE för första gången. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Eleverna från LvSS går igenom likheter och skillnader i arbetssätt mellan det svenska och holländska luftvärnet, tillsammans med kurschef Martin Stegmark, efter ett besök oss den holländska delegationen på ELITE. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Helikoptrar passerar förbi EldE 23. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det är 16 länder som deltar i övningen med olika flyg- luftvärns- och radarsystem. Flygets uppgift är att försvåra så mycket de kan för luftvärnsenheterna på marken med störsystem och genom att flyga på låg höjd. Eftersom det är så många luftvärnssystem samlade på liten yta blir de olika ländernas luftvärn tilldelade så kallade slottider, då de får använda sina radarstationer och eldenheter medan de övriga får vänta på sin tur.
– Annars blir det för svårt att utvärdera vem som gjort vad under övningen, förklarar Johan Svahn, biträdande övningsledare från Lv 6.

I vanliga fall omgrupperar sig luftvärnet för att försvåra och förvirra för motståndaren. Men under ELITE sker inga omgrupperingar.
– Detta är ingen taktisk övning, utan en operatörsövning, säger Johan Svahn. Och som sådan är den jättebra!
För eleverna på Luftvärnets stridsskola som läser till kaptener och från officersprogrammet är övningen en del av deras utbildning. För dem är det också en väldigt fin möjlighet att titta närmare på andra länders system och metoder.

Full aktivitet
Inne i radarstationen UndE 23, är klockan 13:20 zulu time, vilket betyder ny slottid för Lv 6 och radarn slås på.
– Oj, utbrister radaroperatören Michael Mattson, här var det full aktivitet.
Tio fientliga flyg blinkar som små röda trianglar över skärmen. Där syns också blå symboler som betyder eget flyg och gröna symboler som betyder att flygen ännu inte identifierats.

Informationen som radarstationen samlar in, skickas till ledningsplatsen där stridsledaren sitter som spindeln i nätet och kommunicerar med sina enheter. Det är till exempel från stridsledaren eldenheterna får order om vilka flyg de ska bekämpa. Under ELITE är alla luftvärnsregementets tre typer av eldenheter med: 70, 97 och 23.

Inne i den splitterskyddade eldenhet 23 sitter Per Nordberg och Mårten Cederkrantz.
– Yankee Bravo, Empire able target 143, rapporterar Per Nordberg in till ledningscentralen, vilket betyder att målet är inom räckhåll för deras robotar.
Snabbt kommer beslutet från ledningscentralen att målet ska bekämpas.
 – Bird away, meddelas över radion när en simulerad robot skjutits iväg.
Trots att roboten färdas i en mycket hög hastighet blir det ändå en stunds spänd väntan innan den når fram till målet.
– Träff, ropar skytten Mårten Cederkrantz, vilket snabbt meddelas ledningscentralen.
– Empire effective target 143.
Under en halvtimmes slottid hinner eldenhet 23 skjuta iväg alla sex robotar, och får fem träffar registrerade.

– Senast Lv 6 var med i ELITE var 2007 men i fortsättningen ska vi delta i övningen vartannat år, samtidigt kommer vi att öka vårt engagemang från 2012, säger Lv 6 chef, överste Lennart Klevensparr. Då kommer ELITE att bli en del av övningsserien. Det har den inte varit tidigare eftersom den hållits när den värnpliktiga årskullen precis ryckt ut. Med det nya frivilliga systemet kommer även de anställda soldaterna åka med. Det är helt enkelt en väldigt nyttig övning för oss. Det har också visat sig att vår materiel och vår personal håller världsklass, avslutar Lennart Klevensparr.