Livgardets rekryteringar fortsätter framåt

Rekryteringsprocessen till de utlysta tjänsterna inom 15. MP-kompaniet och 11. Lätta mekaniserade bataljonen pågår. Du som inte blivit kallad har fortfarande chansen. En till ansökningsperiod till nya jobb kommer i augusti.

Rekryteringsprocessen till de utlysta tjänsterna inom 15. MP-kompaniet och 11. Lätta mekaniserade bataljonen pågår. Du som inte blivit kallad har fortfarande chansen. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
I augusti söker Livgardet omkring 300 gruppchefer och soldater inom  7. Manöverbataljon Lätt, 13 Säkerhets-bataljon och Livkompaniet.
I augusti söker Livgardet omkring 300 gruppchefer och soldater inom 7. Manöverbataljon Lätt, 13 Säkerhets-bataljon och Livkompaniet. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Du som sökte till 15. MP-kompaniet och 11. Lätt mekaniserade bataljonen under april har fortfarande chansen även om en grupp sökande redan kallats till intervjuer och test.
Du som sökte till 15. MP-kompaniet och 11. Lätt mekaniserade bataljonen under april har fortfarande chansen även om en grupp sökande redan kallats till intervjuer och test. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
I augusti söker Livgardet omkring 300 gruppchefer och soldater inom 7. Manöverbataljon Lätt, 13 Säkerhets-bataljon och Livkompaniet. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Du som sökte till 15. MP-kompaniet och 11. Lätt mekaniserade bataljonen under april har fortfarande chansen även om en grupp sökande redan kallats till intervjuer och test. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Du som sökte till 15. MP-kompaniet och 11. Lätt mekaniserade bataljonen under april har fortfarande chansen även om en grupp sökande redan kallats till intervjuer och test. Av dem som kallades till Livgardet men hade svårigheter att nå upp till en nivå av 9.11 i beeptest, kommer en del ges chans att göra om sitt fysiska test. Detta gäller dem som nådde en viss nivå, men inte ända upp till 9.11. Ett beeptest med resultat 9.11 motsvarar 3 kilometer löpning på 14 minuter. En särskild kallelse till detta tillfälle skickas till de sökande detta blir aktuellt för.

En annan nyhet är de omkring 300 tjänster för gruppchefer och soldater inom 7. Manöverbataljon Lätt, 13 Säkerhetsbataljon och Livbataljon, som är sökbara mellan den 1 och 31 augusti. Mer information kring dessa tjänster kommer.

De som blir aktuella för sökta tjänster inom 11. Lätta mekaniserade bataljon kommer efter en pågående omorganisation att anställas och tillhöra 7. Manöverbataljon lätt. Dessa organisationsförändringar är anpassningar till Försvarsmaktens insatsorganisation och förändrar inte den pågående rekryterings-processen. För 15. MP-kompaniet finns just nu inga förändringar.

Mer information senare i juli

Mer information om de olika tjänsternas utformning och innehåll, rekryteringsprocessen samt villkor och förutsättningar för dessa kommer senare i juli.