Livgardet bjuder Kronprinsessparet på upplevelsedag

Eftermiddagen 1 juni hölls en lysningsmottagning med Kronprinsessan och Herr Daniel Westling. Försvarsmakten deltog vid lysningen, och chefen för Livgardet överlämnade en gåva i form av en upplevelsedag på Livgardet.

Chefen för Livgardet, Håkan Hedlund, överlämnar Livgardets gåva till Kronprinsessparet. Foto: Combat Carmera/Försvarsmakten
Representanter från Försvarsmakten tillsammans med Kronprinsessparet. Herr Daniel Westling med Livgardets gåva i handen.
Representanter från Försvarsmakten tillsammans med Kronprinsessparet. Herr Daniel Westling med Livgardets gåva i handen. Foto: Combat Carmera/Försvarsmakten
Representanter från Försvarsmakten tillsammans med Kronprinsessparet. Herr Daniel Westling med Livgardets gåva i handen. Foto: Combat Carmera/Försvarsmakten

Gåvan innefattade ett antal exempel på aktiviteter som Kronprinsessparet själva kan utforma till ett program. På plats fanns även ÖB Sverker Göranson som överlämnade Försvarsmaktens gåva i form av ett upplevelseläger för cirka 50 ungdomar med särskilda behov.

– Försvarsmakten är en organisation som verkligen vill göra skillnad, det har ni själva upplevt på nära håll i Afghanistan. Jag vet också att ni själva är engagerade i att göra skillnad. Därför överlämnar vi denna gåva i form av upplevelseläger för cirka 50 ungdomar med särskilda behov, sa ÖB Sverker Göranson i samband med överlämningen.

Från Amfibieregementet, Amf1, fick Kronprinsessparet ett provdyk inför tagande av dykcertifikat.