HMS Carlskrona kontrollerade dhow i Adenviken

På kvällen den 10 juni upptäckte HMS Carlskrona som tjänstgör inom EU:s marina insats Eunavfor i Adenviken och Indiska Oceanen ett eko på radarn och gick närmare för optisk identifiering. Ekot visade sig vara en jemenitisk dhow med åtta personer på väg söderut mot Somalia.

Den jemenitiska båten, en dhow, som visade sig på HMS Carlskronas radar. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Ombord fanns ett större antal bränslefat men ingen övrig piratrelaterad utrustning såsom skiff på däck eller stegar.
– På grund av avsaknad av traditionell piratrelaterad utrustning genomfördes ingen visitation av bordningsstyrkan den här gången. Händelsen är något som vi dagligen hanterar inom operationen, säger Magnus Danielsson, en av vaktcheferna på HMS Carlskrona.

Sverige leder för närvarande Eunavfors enheter från HMS Carlskrona i operationsområdet. Operationen syftar till att skydda FN:s hjälpsändningar inom ramen för World Food Programme, skydda sårbara handelsfartyg och avskräcka, förhindra och stoppa piratverksamhet.