Hjärnornas kamp

Ytterligare ett steg i det nordiska samarbetet är taget. Flygövningen Arctic Fighter Meet som tidigare varit en flygövning mellan Sverige och Finland har från i år utökats med Norge.

Finska divisionschefen Juha Salminen och Anders Gustafsson från 212:e stridsflygdivisionen var båda nöjda efter årets Arctic Fighter Meet. Foto: Louise Levin

Arctic Fighter Meet, AFM, är en övning för de yngre stridspiloterna som saknar erfarenheter att flyga mot andra länders stridsflygplan. Här får de möjlighet att öva på grunder i kurvstrid, exempelvis att de flyger ett flygplan mot ett annat. Målsättningen med varje flygpass kan planeras mot varje enskild individ och deras kunskaper.

– De får öva sig hur de kan agera i luften mot andra länders flygplan. Övningen är primärt för de yngre förarna, säger Anders Gustafsson vid 212:e stridsflygdivisionen.

Tjuv och rackarspel

Piloter med flera års erfarenheter av internationella flygövningar har genom åren lärt sig hur piloter i andra flygplanstyper än JAS 39 Gripen kan manövrera och vad deras respektive flygplans prestanda är. På en sådan nivå gäller det att planera varje flygpass så detaljrikt som möjligt.

Innan ett flygpass genomförs så planerar flygföraren tillsammans med en underrättelseofficer ur Mission Support Element vad som kan genomföras. De tittar på motståndarnas svagheter, sina egna styrkor och planerar flygpasset därefter.

– Det gäller att vinna. There is no second place, säger han och skrattar.

Cross border

Att starta från respektive lands hemmabas, genomföra flygövning i svenskt, finskt eller norsk luftrum och sedan återvända hem – så kallat Cross Border Training, CBT – genomförs vid ett flertal tillfällen varje år. Men att kunna sitta ner och diskutera igenom ett pass, både före och efteråt, är ovärderligt.

– CBT är bra, men det personliga mötet är nödvändigt för utvecklingen av det nordiska samarbetet, säger han.

Målet nått

Han tycker att övningen har gått bra. Målsättningen med övningen har uppfyllts. De yngre stridspiloterna har fått lära sig andra länders flygplansprestanda och hur de kan agera i luften.

– Mycket nyttigt för de yngre piloterna som aldrig har flugit mot ett annat lands flygplan. AFM är en bra internationell övning att börja med, säger Anders Gustafsson.

Finska divisionschefen Juha Salminen är mycket nöjd med övningen och sammanfattar den med ett ord.

– Excellent!