Het övning inför insats

Svenska Försvarsmakten deltar ofta i insatser på platser som har ett helt annat klimat än vi är vana vid. För att förbereda sig inför detta övar Helikopterflottiljen just nu tillsammans med nio andra nationer i norra Spanien.– Ett syfte är att besättningarna ska få flygträning på medelhög och hög flyghöjd under varma förhållanden, berättar Ulf Bohman, svensk kontingentchef under Azor.

"Att kunna öva under mer insatslika förhållanden, som inte finns hemma, ger oss viktiga delar av nödvändig utveckling mot insats och beredskap", säger Ulf Bohman, svensk kontingentchef under övningen. Foto: Håkan Sernefalk

Övningen Azor 10 genomförs med deltagare från nio EU-nationer och över 40 helikoptrar finns på plats. Sverige har tre Helikopter 10 (Superpuma) och tre Helikopter 15 med sig. Övningen, som håller på till 26 juni, fokuserar på besättningsträning i de olika miljöerna. Inget direkt scenario finns för övningen.


Azor är en viktig del för Helikopterflottiljen i arbetet att både förbereda och utveckla förmågan för framförallt internationella insatser. Faktum är att flottiljen är mitt uppe i att stödja insatsen Operation Atalanta i Adenviken som inriktar sig på att skydda mattransporter till Somalia. Nästa år i april ska även helikoptrar finnas i Afghanistan och dessutom ingår flottiljen i NBG 11 (Nordic battlegroup).

Träningsmiljöer

För många nationer råder en brist på insatslika träningsmiljöer för att utveckla full insatsförmåga. Bland deltagande nationer och inom European Defence Agency (EDA) har det under senare år arbetats med lösningar för att tillgodose detta behov. Av den anledningen har spanska arméflyget erbjudit sig att genomföra den här övningen.


Övningen omfattar flygning i medelhög och hög terräng, flygning i stoftrik miljö, erfarenhetsutbyte, erfarenhetsdelgivning från genomförda insatser samt flygunderhållstjänst under insatslika förhållanden. Flygverksamheten genomförs både under dagsljus och mörker.
– Grunden för att vi deltar är att vi inte kan genomföra liknande träning på hemmaplan. Vi har inte de här höjderna och inte heller den här värmen på hög höjd, säger Ulf Bohman.

Pyrenéerna

När det gäller träningen på hög höjd (3000-4000 meter) så sker den i Santa Cilia i Pyrenéerna. När det gäller övning i stoftrik terräng under dagsljus och mörker så sker det i San Gregorio utanför Zaragoza.
– Att kunna öva under mer insatslika förhållanden, som inte finns hemma, ger oss viktiga delar av nödvändig utveckling mot insats och beredskap, säger Ulf Bohman.
Helikopterflottiljen medverkar med 120 personer, det totala övningsdeltagandet är cirka 700.