Hemvärnet försvarade Stockholm

Protestgrupper med internationella kopplingar är missnöjda med Sveriges åtaganden och planerar aktioner och sabotage. Det var scenariot när Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna övade på att skydda viktiga byggnader och broar i Stockholm.

En insatspluton har tagit plats söder om Nybroviken och inväntar order från ledningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kungen gick runt och talade med soldater och officerare, vilket var ett uppskattat inslag.
Kungen gick runt och talade med soldater och officerare, vilket var ett uppskattat inslag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Övningen styrdes från Kungsträdgården där militära förevisningar genomfördes.
Övningen styrdes från Kungsträdgården där militära förevisningar genomfördes. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna måste snabbt byta fokus när en arrangerad bilolycka kräver att skadade tas omhand.
Soldaterna måste snabbt byta fokus när en arrangerad bilolycka kräver att skadade tas omhand. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Kungen gick runt och talade med soldater och officerare, vilket var ett uppskattat inslag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Övningen styrdes från Kungsträdgården där militära förevisningar genomfördes. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldaterna måste snabbt byta fokus när en arrangerad bilolycka kräver att skadade tas omhand. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Övningsmomentet i Stockholm var en del av Rikshemvärnschefens insatsövning som pågick en hel vecka. Parallellt med övningen genomfördes rekryteringsinsatser. På Centralen i Stockholm samlade Hemvärnets rekryterare in över 200 namn på personer som var intresserade av att ansluta sig till frivilligorganisationen.

Under övningen framryckte två kompanier med cirka 340 män och kvinnor från armémuseum mot riksdag och regeringskvarter där de tog plats och övade skydd och bevakning. Skådespelare med vita armbindlar testade soldaternas kunskaper genom att arrangera en demonstration och en trafikolycka som soldaterna fick öva på att hantera.
– Vi är mitt i smeten, och det händer saker hela tiden. Det är kul att bevaka de objekt som hör till vårt ansvarsområde, sa Peter Karlén som tillhör Stockholms insatskompani.
– Många kommer fram till oss och tycker det är kul att Försvarsmakten övar mitt i stan, sa Jimmi Rossi, som under övningen bevakade riksdagshuset.

Alla övningsmoment övervakades av övningsledningen som bar blågula armbindlar.
– Det är viktigt att varje soldat testas under övningen och att alla vet vilka lagar och regler de har att förhålla sig till. Jag kontrollerar att vakterna gör rätt saker rent juridiskt och att nivån på maktanvändning är rätt, sa Gunnar Malmström som var funktionsansvarig för skyddsvaktsmomenten.

I övningen ingick sammanlagt cirka 500 personer, inklusive övningsledning och skådespelare. Ett av syftena med övningen var att få tillfälligt sammansatta enheter att lösa uppgifter, vilket Hemvärnet måste klara av vid till exempel en naturkatastrof. Två plutoner från Danmark och Norge övade även med de svenska soldaterna under veckan, och under övningarna i Stockholm fick soldaterna besök av kungen.
– Kungen och rikshemvärnschefen var mycket nöjda med övningen. Jag är väldigt nöjd med soldater och befäl och jag har fått mycket positiv feedback, sa ställföreträdande chefen för Livgardesgruppen Sune Hansson efter övningen.