Helikoptern lyfter ME 02

Försvarsmaktens Helikopter 15 (Agusta LUH 109) är en relativt ny helikoptertyp. Sverige har aldrig tidigare har haft en helikopter fast baserad på ett fartyg, så i början fanns en del farhågor om hur det hela skulle fungera.

Med helikopter ombord ökar fartygets räckvidd med tre till fyra gånger. Den används till spaning längs kusten eller över en havsyta, till att inspektera misstänkta båtar, som en utsänd vapenplattform och som vanlig persontransport. Foto: Anna Norén/Combat Camera
– Att ha en helikopter ombord är en förutsättning för att kunna verka fullt ut i denna typ av operation, den fungerar som fartygets förlängda arm, förklarar Eunavfor Force Commander Jan Thörnqvist.
– Att ha en helikopter ombord är en förutsättning för att kunna verka fullt ut i denna typ av operation, den fungerar som fartygets förlängda arm, förklarar Eunavfor Force Commander Jan Thörnqvist. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
HMS Carlskrona är en godkänd landningsplats  registrerad som ”Flygplats 47” i Flygvapnet.
HMS Carlskrona är en godkänd landningsplats registrerad som ”Flygplats 47” i Flygvapnet. Foto: Anna Norén/Combat Camera
– Att ha en helikopter ombord är en förutsättning för att kunna verka fullt ut i denna typ av operation, den fungerar som fartygets förlängda arm, förklarar Eunavfor Force Commander Jan Thörnqvist. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
HMS Carlskrona är en godkänd landningsplats registrerad som ”Flygplats 47” i Flygvapnet. Foto: Anna Norén/Combat Camera

– Sverige har inte bara återskapat förmågan till marin helikopterverksamhet, vi har fått mer än så. Vi är fullt operativa och dessutom helt kompatibla med Nato. Vi landar nu på alla fartyg inom Eunavfor som har helikopterdäck, konstaterar Sigge, chef för helikopterenheten ombord på HMS Carlskrona utanför Somalias kust.

Stor utmaning

Styrkan som Sverige ingår i, verkar i ett område där havet har högre salthalt, våghöjden är högre än utanför Sverige och temperaturen är avsevärt högre.

– Det tekniska har fungerat långt över förväntan. Vi har hittills haft högre tillgänglighet än hemma i Sverige, konstaterar chefen för flygunderhållet ombord, Pekka. Under de första två månaderna här nere har inte ett enda flygpass ställts in på grund av tekniska fel, då har vi ändå redan gjort 519 landningar. Det är bättre statistik än hemma.

Saknar hangar

Huvuddelen av de fartyg som deltar i Eunavfors Operation Atalanta har ombordbaserad helikopter. De har dessutom alltid en inbyggd hangar i fartyget, något som saknas på HMS Carlskrona. Med hangar kan man bättre skydda helikoptern från väder och vind när den inte används men även utföra underhåll skyddat samt under dygnets mörka timmar.

– Att vi klarat oss så bra hittills trots att helikoptern står ute på däck, har vi till huvuddelen teknikerna att tacka för. Deras hårda arbete med anpassning av systemet och  deras omvårdnad, med utökade underhållsrutiner har varit avgörande, konstaterar chefen för helikopterenheten, Sigge.

Ute till havs stänker det saltvatten och vid flygning nära kusten kommer sand och stoft med i den heta monsunvinden. Därför spolas helikoptern av dagligen utvändigt och motorn spolas efter varje flygpass. Viktiga delar smörjs dagligen för att förhindra rostangrepp.

Fartygets förlängda arm

En av Eunavfors stora utmaningar är att täcka ett mycket stort havsområde med ett fåtal enheter. Såväl vid ingripande mot misstänkta piratfartyg som vid spaning längs kusten har helikopter visat sig vara ett utmärkt verktyg och vid flera faktiska situationer i år spelat en avgörande taktisk roll. Den utökar fartygets räckvidd och bevakningsområde med ungefär tre till fyra gånger.

– Att ha en helikopter ombord är en förutsättning för att kunna verka fullt ut i denna typ av operation, den fungerar som fartygets förlängda arm, förklarar Force Commander Jan Thörnqvist.

HMS Carlskrona inte bara är en godkänd landningsplats utan även registrerad som ”Flygplats 47” i Flygvapnet. Därmed är fartygschefen Håkan Nilsson inte bara en taktisk chef som disponerar både sjögående och flygande enheter utan därtill flygplatschef.