Fyra frågor om Prio

Försvarsdepartementet har i en anmodan begärt att få veta vilka konsekvenserna skulle bli om Försvarsmakten gör en paus i införandet av ekonomi- och resursledningssystemet Prio.

Bakgrunden till de fyra frågor som departementet ställt är Statskontorets rapport om införandet av systemet. De handlar om eventuella möjligheter att ta en paus i införandet, hur säkerhetslösningarna ser ut, om Prio-arbetet påverkar Försvarsstrukturkommitténs arbete samt vilka överväganden Försvarsmakten gjort för att ta ställning till om det ska beslutas om en paus.

Frågorna är inte nya, utan svaren blir en fördjupning av de bedömningar och slutsatser som Försvarsmakten redan gjort under projektets gång. Svaren ska lämnas senast den 30 juli.

 – Prio ska ersätta många gamla system med ett som är modernt och beprövat, säger generallöjtnant Jan Salestrand. Därmed skapas långsiktig ordning och reda, särskilt när det gäller ekonomi och logistik. Det är viktigt att hålla tidplanen för att kunna leverera den nya insatsorganisation 2014 som regering och riksdag beställt.