Frivilliga rekryter

Helgen den 19:e till 20:e juni besöktes flottiljen av 23 ungdomar som frivilligt kommer att göra grundläggande militärutbildning som rekryter med början den 26 juli. En ”prova-på-helg” som gav mersmak.

Här är några av de blivande rekryterna på flottiljen. Den 26 juli anländer de. Foto: Johan Brolin
Jonas Igebjörk under de fysiska testerna.
Jonas Igebjörk under de fysiska testerna. Foto: Johan Brolin
Simon Nylund, Stockholm, och Lena Brosäter, Luleå, var nöjda med helgen.
Simon Nylund, Stockholm, och Lena Brosäter, Luleå, var nöjda med helgen. Foto: Johan Brolin
Jonas Igebjörk under de fysiska testerna. Foto: Johan Brolin
Simon Nylund, Stockholm, och Lena Brosäter, Luleå, var nöjda med helgen. Foto: Johan Brolin

Det var en förväntansfull grupp som på lördagen mötte sina befäl för första gången. Dessa 23, varav fem tjejer, har valt att frivilligt göra sin militärtjänst. I och med beslutet om avskaffandet av värnplikten tillfrågades de som redan var planerade att genomföra sin värnplikt under 2010, om de skulle vilja genomföra den på frivillig basis. För F 21 innebär det att 47 stycken har svarat ja, att de vill genomföra sina elva månader trots att de inte är under plikt hela utbildningstiden.

Helgen var upplagd så att deltagarna fick prova på delar av det militära livet som de kommer att ställas inför när de rycker in.

– Det är bra att få en inblick i vad som väntar den 26 juli då vi har inryckning. Framförallt vad vi behöver träna på, vad gäller fysiken tycker Simon Nylund, Stockholm och Lena Brosäter, Luleå.

– Det roligaste var nog skjutningen och stridshinderbanan där vi fick känna på hur det är att arbeta i grupp. Befälen som vi har träffat på har varit helt ok och skapat en bra stämning säger Jonas Igebjörk, Rosvik.

Löjtnant Thomas Johansson som var ansvarig för genomförandet var nöjd med helgen.

– Det är en bra grupp och jag ser fram emot att ta emot dem i slutet av juli. Av hela gruppen var det endast en som inte hade några funderingar på att fortsätta inom Försvarsmakten efter muck, antingen som soldat eller i utlandsstyrkan avslutar Thomas Johansson.